85+ Keyboard shortcut trên WordPress – Giúp tiết kiếm thời gian

Đã bao giờ bạn thử dùng keyboard shortcut trên WordPress?

Bạn có muốn tiết kiệm thời gian soạn thảo và thao tác hơn?

Hãy sử dụng các keyboard shortcut của WordPress.

Khi bạn phải làm việc trên WordPress liên tục, và hàng ngày.

Thì việc nhớ các phím tắt trên WordPress này giúp ích cho bạn rất nhiều.

Phím tắt trên WordPress

WordPress Keyboard Shortcut tăng hiệu suất làm việc

WordPress là một nền tảng xây dựng website, blog rất phổ biến. Với trình soạn thảo nội dụng rất mạnh mẽ.

Bạn có thể thêm mọi nội dung như: image, audio, video…Và hoàn toàn có thể định dạng chúng.

Giống như trên Microsoft Word.

Bạn có thể căn lề trái, phải, giữa, thay đổi màu, kích cỡ, font chữ….

Hầu hết mọi người chỉ sử dụng thanh công cụ này để format nội dung.

Nhưng với các keyboard shortcut (nút tắt) bạn có thể thực hiện thao tác đó nhanh hơn.

Dưới đây là nhưng nút tắt trên WordPress, thường dùng nhất trong công việc.

Dùng trên được cả classic editorGutenberg mới nhé.

WordPress keyboard keyword trên Windows

 • Ctrl + c = Copy
 • Ctrl + v = Paste
 • Ctrl + b = Bold
 • Ctrl + i = Italic
 • Ctrl + x = Cut
 • Ctrl + a = Select All
 • Ctrl + z = Undo
 • Ctrl + s = Save your changes
 • Ctrl + p = Print
 • Ctrl + u = Gạch chân
 • Ctrl + k = Chèn link
 • Alt + Shift + x = Chuyển font chữ sang monospaced
 • Alt + Shift + h = Hiển thị bảng nút tắt (keyboard shortcut)

WordPress keyboard keyword trên Mac

 • Command + c = Copy
 • Command + v = Paste
 • Command + b = Bold
 • Command + i = Italic
 • Command + x = Cut
 • Command + a = Select All
 • Command + z = Undo
 • Command + s = Save your changes
 • Command + p = Print
 • Command + u = Gạch chân
 • Command + k = Chèn link
 • Option + Control + x = Chuyển font chữ sang monospaced
 • Option + Control + h = Hiển thị bảng nút tắt (keyboard shortcut)

Hãy thử dùng những keyboard shortcut này trên trình soạn thảo post và page.

Và nếu bạn quên, hoặc không nhớ được. Đừng quên nút Alt + Shift + H (nó sẽ hiện thị tất cả nút tắt cho bạn).

wordpress keyboard shortcuts

Keyboard Shortcut trên Gutenberg (trình soạn thảo mới)

Từ WordPress 5.0 trình soạn thảo mới Gutenberg đã được tích hợp vào WordPress.

Hiện mình thấy vẫn nhiều người chưa quen với trình soạn thảo này lắm.

Và trình soạn thảo Gutenberg mới này, hoạt động hoàn dựa trên các block editor ( các khối).

Rồi từ các khối này bạn có thể thêm các nội dung tùy thích ( Nghe giống như đang dùng page builder đúng không).

Block editor này vẫn hỗ trợ các nút tắt như các phiên bản WP trước.

Nhưng lại có thêm các nút mới dành riêng cho trên Gutenberg.

Dưới đây các Gutenberg keyboard shortcut mới:

Gutenberg Keyword Shortcut trên Windows

 • Enter = Add a new block
 • Ctrl + Shift + d = Duplicate the selected block(s)
 • Alt + Shift + z = Remove the selected block(s)
 • Ctrl + Alt + t = Insert a new block before the selected block(s)
 • Ctrl + Alt + y = Insert a new block after the selected block(s)
 • / = Change the block type after adding a new paragraph
 • Esc = Clear selection
 • Ctrl + Shift + z = Redo your last undo
 • Ctrl + Shift + , = Show or hide the settings bar
 • Alt + Shift + o = Open the block navigation menu
 • Alt + Shift + n = Navigate to the next part of the editor
 • Alt + Shift + p = Navigate to the previous part of the editor
 • Alt + F10 = Navigate to the nearest toolbar
 • Ctrl + Shift + Alt + m = Switch between Visual Editor and Code Editor

Gutenberg Keyword Shortcut trên Mac

 • Enter = Add a new block
 • Ctrl + Shift + d = Duplicate the selected block(s)
 • Alt + Shift + z = Remove the selected block(s)
 • Ctrl + Alt + t = Insert a new block before the selected block(s)
 • Ctrl + Alt + y = Insert a new block after the selected block(s)
 • / = Change the block type after adding a new paragraph
 • Esc = Clear selection
 • Ctrl + Shift + z = Redo your last undo
 • Ctrl + Shift + , = Show or hide the settings bar
 • Alt + Shift + o = Open the block navigation menu
 • Alt + Shift + n = Navigate to the next part of the editor
 • Alt + Shift + p = Navigate to the previous part of the editor
 • Alt + F10 = Navigate to the nearest toolbar
 • Ctrl + Shift + Alt + m = Switch between Visual Editor and Code Editor

Keyboard Shortcut dành cho Classic Editor

Nếu bạn vẫn đang dùng classic editor (trình soạn thảo cũ).

Thì bạn đã bỏ lỡ khá nhiều tính năng mới đó.

Theo mình bạn nên update WordPress và làm quen dần với nó đi (Gutenberg sẽ ngày càng được cải tiến)

Tuy nhiên, nếu bạn vẫn dùng classic editor.

Thì bạn vẫn có thể dùng được keyboard shortcut.

Dưới đây là một số nút cho classic editor:

Classic Editor Keyboard Shortcut cho Windows

 • Ctrl + y = Redo
 • Alt + Shift + [number] = Insert heading sizes, e.g. Alt + Shift + 1 =<H1> Alt + Shift + 2 = <H2>
 • Alt + Shift + l = Align Left
 • Alt + Shift + j = Justify Text
 • Alt + Shift + c = Align Center
 • Alt + Shift + d = Strikethrough
 • Alt + Shift + r = Align Right
 • Alt + Shift + u = Unordered List
 • Alt + Shift + a = Insert link
 • Alt + Shift + o = Numeric List
 • Alt + Shift + s = Remove link
 • Alt + Shift + q = Quote
 • Alt + Shift + m = Insert Image
 • Alt + Shift + t = Insert More Tag
 • Alt + Shift + p = Insert Page Break tag
 • Alt + Shift + w = Full screen distraction free writing mode in visual editor mode
 • Alt + Shift + f = Fullscreen distraction free writing in plain text mode

Classic Editor Keyboard Shortcut cho Mac

 • Ctrl + y = Redo
 • Alt + Shift + [number] = Insert heading sizes, e.g. Alt + Shift + 1 =<H1> Alt + Shift + 2 = <H2>
 • Alt + Shift + l = Align Left
 • Alt + Shift + j = Justify Text
 • Alt + Shift + c = Align Center
 • Alt + Shift + d = Strikethrough
 • Alt + Shift + r = Align Right
 • Alt + Shift + u = Unordered List
 • Alt + Shift + a = Insert link
 • Alt + Shift + o = Numeric List
 • Alt + Shift + s = Remove link
 • Alt + Shift + q = Quote
 • Alt + Shift + m = Insert Image
 • Alt + Shift + t = Insert More Tag
 • Alt + Shift + p = Insert Page Break tag
 • Alt + Shift + w = Full screen distraction free writing mode in visual editor mode
 • Alt + Shift + f = Fullscreen distraction free writing in plain text mode

Keyboard Shortcut cho Comment

Ngoài những phím tắt cho phần post và page, còn có một phần nữa bạn có thể sử dụng.

Đó là phần comment (bình luận). Bạn có thể kiểm duyệt comment một cách nhanh hơn.

Tuy nhiên mặc đinh chức năng nay sẽ bị disable

Để kích hoạt các bạn vào User » Profile. Tích vào ô “Enable keyboard shortcuts for comment moderation

kích hoạt keyboard shortcut comment moderation

Tích xong nhớ bấm save và quay lại phần màn hình comment:

Nếu bạn có quá nhiều bình luận, cần kiểm duyệt hãy thử áp dụng một số phím tắt sau:

Và sử dụng những keyboard shortcut dưới đây:

 • J = Next comment (moves the current selection down)
 • K = Previous comment (moves the current selection up)
 • A = Approve comment
 • U = Unapprove comment
 • D = Delete comment
 • R = Reply comment
 • Q = Quick edit a comment
 • Z = Restore Comment from Trash or Undo if you Delete a comment

Để chọn nhiều comment cùng 1 lúc nhấn X để chọn.

Nhấn phím J hoặc K để chuyển sang bình luận tiếp theo hoặc trước đó.

Sau khi chọn nhiều comment cùng lúc. Sử dụng những phím tắt sau để thao tác hàng loạt.

 • Shift + A = Approve checked comments
 • Shift + D = Delete checked comments
 • Shift + U = Unapprove selected comments
 • Shift + T = Move selected comments to trash
 • Shift + Z = Restore selected comments from trash

Okie vậy là đã Diều Hâu đã trình bầy, đầy đủ các phím tắt trên WordPress cho bạn.

Lúc đầu có lẽ sau mắt một chút thời gian để làm quen.

Nhưng khi bạn đã thành thạo, chắc chắn nó giúp bạn thao tác nhanh hơn nhiều.

Chia sẻ lên:
Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Bình Luận
Inline Feedbacks
View all comments