Tùy Chỉnh Thông Báo Lỗi Kết Nối Cơ Sở Dữ Liệu

Bạn đã bao giờ từng gặp phải màn hình với dòng chữ Error Establishing a Database Connection ( Lỗi thiết lập kết nối đến cơ sở dữ liệu) trên trang web của mình chưa? Vấn đề này có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng thường thì những người dùng không hề biết rằng trang web của họ đang bị rớt. Và một cách tự nhiên trang web sẽ trở nên khá khó coi trong mắt người dùng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tùy chỉnh thông báo lỗi kết nối cơ sở dữ liệu trên WordPress. Chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để thiết lập thông báo mỗi khi trang web của bạn gặp phải lỗi kết nối cơ sở dữ liệu.

data-center-featured-image-4-datacenterandcolocation_com

Mở một tệp tin mới và lưu nó dưới tên db-error.php . Dán nội dung dưới đây vào. Sau đó tải tệp tin lên thư mục /wp-content/ của bạn.

<?php // custom WordPress database error page

  header('HTTP/1.1 503 Service Temporarily Unavailable');
  header('Status: 503 Service Temporarily Unavailable');
  header('Retry-After: 600'); // 1 hour = 3600 seconds

  // If you wish to email yourself upon an error
  // mail("your@email.com", "Database Error", "There is a problem with the database!", "From: Db Error Watching");

?>

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>Database Error</title>
<style>
body { padding: 20px; background: red; color: white; font-size: 60px; }
</style>
</head>
<body>
  You got problems.
</body>
</html>

Nếu bạn muốn nhận được thông báo qua email, hãy điền vào dòng mail. Để thực hiện thao tác này, bạn cần bỏ dấu // trước tính năng mail. Hy vọng bạn có thể tùy chỉnh thông báo lỗi kết nối theo ý của mình.

Chia sẻ lên:
Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Bình Luận
Inline Feedbacks
View all comments