Thuật ngữ: Action

Thuật ngữ: Action

Action là một hàm trong WordPress, được chạy trong một thời điểm bên trong lõi của WordPress. Tại đây, có rất nhiều hành động được xác định trước hoặc cho phép những nhà phát triển có thể tùy ý chỉnh sửa. Đây là một phần của WordPress làm để mở rộng và đa số các plugin phụ thuộc vào các hoạt động bên trong WordPress.

Để bạn có thể dễ hiểu hơn, tôi đưa sẽ đưa ra một ví dụ cụ thể như sau: giả sử bạn đang muốn thêm dòng copyright vào phần footer của website. Để làm được việc đó, bạn có thể chỉnh sửa giao diện của footer trong file php. Trong một vài trường hợp, việc đó sẽ trở nên dễ dàng hơn khi bạn định nghĩa hành động trước khi nó được thực thi ở footer của website. Rất đơn giản, bạn chỉ cần sao chép đoạn code copyright vào trong file functions.php. Sau đó bạn bạn thêm hàm bạn mà bạn tạo ra vào trong action ngay tại file bạn đang mở như sau:

function copyright_notice() {
echo "Copyright All Rights Reserved";
}
add_action('wp_footer','copyright_notice');

Trong ví dụ này copyright_notice là một action được gắn vào wp_footer. Hàm copyright_notice sẽ được thực thi khi hàm wp_footer() được gọi bởi wordpress theme.

BẠN CẦN HỖ TRỢ VỀ

Viết Blog

Bảo Mật

Sửa Lỗi

Tăng Tốc

SEO

Bán Hàng

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

Thuật Ngữ: Backlink

Backlink là một link mà một trang web lấy từ một trang web khác. Backlinks có một tác động rất lớn đến sử nổi...

Thuật Ngữ: Template

Template là gì? Trong phát triển theme WordPress, một template được định nghĩa là một phần của trang web được tạo ra bởi một chủ...

Thuật Ngữ: Admin Bar

Thuật Ngữ: Admin Bar Admin bar là một thanh nổi có chứa các liên kết màn hình quản trị hữu ích như thêm một bài...

VPS NÊN DÙNG

BÀI VIẾT LIÊN QUAN