Thuật ngữ: Admin Area

Thuật ngữ: Admin Area

Admin area là khu vực quản trị của một trang web WordPress. Mặc định, khu vực này được truy cập bằng các vào thư mục wp-admin trong trình duyệt web của bạn. Ví dụ: http://www.example.com/wp-admin/

Khu vực quản trị của WordPress giống như một khu vực điều khiển trung tâm của một website. Quản trị viên có quyền truy cập vào tất cả mọi thứ có trong khu vực quản trị. Những người sử dụng có vai trò như Editor, Contributor, hoặc Author đều bị giới hạn truy cập vào khu vực này. Một vài người dùng với vai trò là Subcriber chỉ có thể truy cập vào trang thông tin cá nhân của họ bên trong khu vực quản trị.

Ở phía trên của mỗi màn hình quản trị là thanh công cụ. Nó cung cấp quyền truy cập vào một số chức năng quản trị . Phía bên trái là phần mục lục chính cho phép truy cập hầu hết các công cụ quản lý WordPress. Mỗi mục lục lớn thường đi kèm với nhưng mục lục phụ có thể xóa hoặc mở rộng.

Khu vực chính giữa màn hình được gọi là “work area” hay “khu vực làm việc”. Là nơi mà bạn có thể viết, chỉnh sửa, hoặc xóa bài viết cũng như điều chỉnh hoặc thiết lập thông số cho WordPress. Ở dưới cùng của mỗi trang quản trị là “footer”. Footer chứa liên kết đến đến WordPress và các phiên bản của WordPress mà bạn đã cài đặt

Chia sẻ lên: