Thuật Ngữ: Admin Bar

Thuật Ngữ: Admin Bar

Admin bar là một thanh nổi có chứa các liên kết màn hình quản trị hữu ích như thêm một bài mới, xem các bình luận chưa quyết định, chỉnh sửa hồ sơ của bạn, vv Nó có thể được mở rộng bằng các plugin để thêm chức năng bổ sung ví dụ SEO và nhiều hơn nữa. Thanh Admin đã được thêm vào WordPress ở phiên bản 3.1. Đối với những người dùng đã đăng ký, admin bar được bật cho cả viewing site hoặc các khu vực WordPress admin (Bảng điều khiển). Tuy nhiên, bạn có thể tắt nó đi bằng cách vào Users »Your profile.

BẠN CẦN HỖ TRỢ VỀ

Viết Blog

Bảo Mật

Sửa Lỗi

Tăng Tốc

SEO

Bán Hàng

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

Thuật Ngữ: Robots.txt

Robots.txt là gì? Robots.txt là một tập tin văn bản cho phép một trang web để cung cấp hướng dẫn cho các web crawling bot.Các...

Thuật Ngữ: Update

Update là gì? WordPress tự động kiểm tra các bản cập nhật trên lõi WordPress cũng như các plugin và theme được cài đặt. WordPress...

Thuật Ngữ: Post Format

Post format là gì? Post format ( định dạng bài viết) là một tùy chọn có giá trị được thêm vào các bài viết WordPress...

VPS NÊN DÙNG

BÀI VIẾT LIÊN QUAN