Thuật Ngữ: Apache

Thuật Ngữ: Apache

Apache là phần mềm web server được sử dụng rộng rãi nhất. Được phát triển và duy trì bởi Apache Software Foundation, Apache là một phần mềm mã nguồn mở miễn phí. Nó chạy trên 67% trên tất cả các máy chủ web trên thế giới. Nó có tốc độ nhanh, đáng tin cậy và an toàn. Nó có thể được tùy chỉnh rất cao nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều môi trường khác nhau bằng cách sử dụng các phần mở rộng và mô-đun. Hầu hết các nhà cung cấp hosting WordPress sử dụng Apache làm phần mềm web server của họ. Tuy nhiên, WordPress cũng có thể chạy trên các phần mềm máy chủ web khác.

 

Chia sẻ lên: