Thuật ngữ: Atom

Thuật ngữ: Atom

Atom là một định dạng để xuất bản nội dung kiểu XML sang kiểu được sử dụng bởi các độc giả và tập hợp tin tức. Cái này được gọi là định dạng Atom Syndication. WordPress có thể tự động tạo ra một nguồn cấp Atom cho nội dung và nó có thể được đưa vào các tiêu đề mẫu được tự động phát hiện bởi các feed readers và các news aggregator. Những feed reader thường xuyên kiểm tra các bản cập nhật trên trang web của bạn và sau đó cho phép người dùng của họ để theo kịp với nội dung mới của bạn. RSS làm điều tương tự, nhưng Atom đã được phát triển để sửa chữa một số sai sót trong RSS. Những web feed được tìm thấy trên nhiều trang web lớn và thậm chí cả một số những cái nhỏ hơn. Nhiều lần họ cho phép người dùng lựa chọn giữa các định dạng Atom hoặc RSS.

Các feed reader là những chương trình độc lập mà chạy trên máy tính của khách hàng nhưng các trình duyệt đã có những bước tiến trước là đã có cho riêng họ những feed reader được thống nhất. Ưu điểm của việc này là feed reader không yêu cầu phải cài đặt và các feed reader này có sẵn trên bất kỳ máy tính nào có thể truy cập internet. Đôi khi, những feed reader này thậm chí có thể kết hợp rất nhiều các web feed trên một chủ đề nhất định.

Thuật ngữ này cũng có thể tham khảo các Atom Publishing Protocol đó là một tiêu chuẩn web có liên quan và thường được gọi là AtomPub. Giao thức này cho phép bạn xuất bản, chỉnh sửa, và xóa bài viết và các tập tin media từ xa. Bắt đầu với WordPress 3.5 AtomPub không được kích hoạt theo mặc định nhưng Atom Publishing Protocol Plugin có thể được sử dụng.

Chia sẻ lên: