Thuật Ngữ: bbPress

Thuật Ngữ: bbPress

bbPress miễn phí, phần mềm diễn đàn mã nguồn mở được xây dựng ở phần trên của WordPress. Nó có thể được cài đặt như là một plugin WordPress vào một trang web được cung cấp bởi WordPress. Không giống như các phần mềm diễn đàn cũ, nó không vụng về và cũng không tốn nhiều tài nguyên. Điều này có nghĩa nó là nó sẽ dễ dàng hơn để thêm một diễn đàn vào trang web WordPress của bạn và vẫn giữ được sự đơn giản và sử mở rộng của WordPress. Nó có khả năng tạo ra các diễn đàn nhiều site, nó có các mẫu tùy chỉnh, và được lập trình để hỗ trợ cho việc ngăn chặn spam.

bbPress bắt đầu bởi vì miniBB là quá cồng kềnh cho các diễn đàn hỗ trợ WordPress. Năm 2004 đội WordPress quyết định code một hệ thống diễn đàn hoàn toàn mới từ ban đầu. Nó lần đầu tiên được công bố trên WordPress.org và kể từ đó nó đã biến thành một plugin.

Bởi vì nó là một plugin, bbPress cung cấp một cách dễ dàng để thêm một diễn đàn vào một trang web WordPress. Nó hoạt động với hầu hết các theme WordPress tuân thủ tiêu chuẩn. Các nền tảng phần mềm mã nguồn mở phổ biến nhất thường được nguồn lực mạnh mẽ và nó không phải là dễ dàng để tích hợp chúng vào một trang web WordPress. Nhưng bbPress lại có thể giải quyết vấn đề này. Đó khá là nhẹ và có thể dễ dàng ghép vào một theme WordPress. Nó được tạo ra bởi chính người đã tạo ra WordPress cho nên nó cũng tuân theo nguyên tắc về việc giữ làm mọi thứ trở nên đơn giản và  nhẹ nhàng. Nó cũng rất mở rộng và có khả năng về việc xử lý các diễn đàn tùy chỉnh dễ dàng. Ngoài ra còn có diễn đàn hỗ trợ rất tích cực với những người đóng góp sẵn sàng giúp đỡ sửa chữa các vấn đề và các lỗi.

Chia sẻ lên: