Cách Đặt Lại Tên Categories Trong WordPress

Có một cấu trúc tốt trên trang của bạn làm nó dễ dàng hơn cho độc giả để tìm các nội dung mà họ muốn. Đây là lý do tại sao WordPress cung cấp các categories và tags để tổ chức nội dung của bạn một cách hợp lý. Để biết nhiều hơn về chúng hãy xem qua hướng dẫn Categories vs Tags. Khi trang của bạn dần phát triển, bạn có thể thấy có nhu cầu muốn thay đổi tên của các categories và/hoặc gộp chúng với các categories khác. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm thế nào để đặt lại tên Categories một cách đúng đắn trong WordPress mà không ảnh hưởng đến chiến lược SEO của bạn, ngoài ra bạn có thể cài 9 plugin và công cụ wordpress SEO

WordPress có một khu vực quản lý category khá tuyệt, được đặt tại Posts » Categories.

Trên trang này, bạn có thể quản lý các WordPress categories, chỉnh sửa các categories đang tồn tại và xóa các categories không mong muốn nữa. Có hai cách đặt lại tên Categories, cách Quick Edit, cách mà cho phép bạn thay đổi tên một category và slug nhanh chóng.

Làm Thế Nào Đặt Lại Tên Categories Trong WordPress

Với Quick Edit bạn có thể thay đổi tên category và slug nhưng nếu bạn muốn thêm các miêu tả đến một category thì bạn sẽ cần phải click vào Edit. điều này sẽ đưa bạn đến một trang chỉnh sửa category nơi bạn có thể thay đổi tên, slug và miêu tả của category. Bạn cũng có thể chọn một category mẹ trên trang này.

edit-category-name

Bạn cũng có thể nhập và hợp lại các categories và tags. Bằng việc nhập lại bạn có thể kết hợp hại hay nhiều hơn các categories thành một.

Một điều mà bạn có thể muốn biết là việc thay đổi một category slug sẽ thay đổi URL của category đó. Vì vậy nếu bạn đang sử dụng URL trong WordPress menu thì đường link trong menu đó sẽ không tự nó cập nhật. Bạn sẽ cần phải tự tay cập nhật đường link đó đến URL của category mới.

Một khi bạn đã đổi tên lại WordPress category của mình, bạn sẽ cần phải thiết lập chuyển hướng đúng đắn cho các công cụ tìm kiếm và người dùng. Sử dụng hướng dẫn của chúng tôi trong việc làm thế nào để theo dõi các trang 404 và chuyển hướng chúng tron WordPress. Phương pháp này cho phép bạn chuyển hướng các người dùng đến từ các trang khác cũng như các công cụ tìm kiếm đến URL của category chính xác.

WordPress còn cho phép bạn thay đổi tiền tố /category/ trong URLs của category. Nó được gọi là category base. Để thay đổi nó, đi đến Settings, chọn Permalinks và kéo xuống đến Optional. Ở đó bạn sẽ thấy một biểu mẫu để thay đổi category base và tag base. Ví dụ bạn có thể thay đổi http://www.vidu.com/category/category-slug-của-bạn/ thành http://www.vidu.com/topics/cateogry-slug-của-bạn/.

category-base-change

Việc sử dụng các từ khóa đúng trong các tên category có thể làm tăng thứ hạng SEO cho trang của bạn. Nó cũng cho phép người dùng dễ dàng có thể điều hướng qua nội dung trang của bạn. Bạn đi đến khu vực quản lý category thường xuyên như thế nào để đặt lại tên Categories hoặc thêm các miêu tả cho chúng? Cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.

Chia sẻ lên:
Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Bình Luận
Inline Feedbacks
View all comments