Thuật Ngữ: Category

Thuật Ngữ: Category

Category là một trong những nguyên tắc phân loại được xác định trước trong WordPress. Nó được sử dụng để sắp xếp và nhóm nội dung thành những phần khác nhau. Một trang web xuất bản các nội dung về một loạt các chủ đề khác nhau có thể chia trang web của họ thành những phần khác nhau bằng cách sử dụng các category.

Ví dụ: Một trang web tin tức có thể có các category cho các bài viết được thể hiện dưới dạng tin tức, bình luận, thời tiết, thể thao, vv

Nếu không có category được tạo riêng cho một bài viết thì bài viết sẽ được tự động đưa vào các category mặc định. Trong một cài đặt WordPress mới, các category mặc định là ‘Uncategorized’. Một quản trị viên trang web có thể thay đổi các category mặc định từ màn hình Settings »Writting. Một bài WordPress có thể được chia thành nhiều category và có thể có cả hai kiểu là các category và các thẻ.

Làm thế nào để thêm các category

add-category-postedit

Bạn có thể tạo ra một category trong WordPress trong khi viết một bài đăng. Có một categories meta box trên màn hình bài biên tập với một danh sách các category hiện có. Bạn có thể làm bài của bạn có các category hiện có bằng cách chọn các hộp bên bên cạnh tên của các category. Bạn cũng có thể tạo ra một category bằng cách kích vào link + Add New Category.

Bạn cũng có thể thêm một category trực tiếp từ màn hình Posts» Categories. Hãy đưa ra một tên, và nếu bạn muốn, bạn có thể thêm một Slug, nó là một tên URL thân thiện ở dạng chữ thường và chỉ có thể có các chữ cái, các số, và dấu gạch nối. Nếu bạn đang tạo một child category thì hãy chọn một parent category. Cung cấp một mô tả cho category của bạn và bấm vào nút Add new category. Chỉ có tên của category là lựa chọn cần thiết để tạo ra một category và bạn có thể bỏ slug, parent, và phần mô tả nếu bạn muốn.

add-delete-categories

Làm thế nào để chỉnh category

Những category có thể được chỉnh sửa từ màn hình Posts »Categories. Di chuyển chuột đến thư mục mà bạn muốn chỉnh sửa và sau đó nhấp vào link Edit. Điều này sẽ mở phần editor, nơi bạn có thể thay đổi tên, slug, thêm hoặc loại bỏ một parent category, chỉnh sửa hoặc thêm mô tả.

edit-category

Bạn cũng có thể xóa các category từ màn hình này. Việc xóa này không phải là xóa bài viết được file dưới category đó. Thay vào đó, nếu một bài không được file vào bất kỳ thể loại nào khác thì WordPress sẽ tự động file bài đó theo category mặc định. Một điều cũng quan trọng mà cần biết là bạn sẽ không thể xóa các category mặc định. Để xóa một mặc định thì đầu tiên bạn cần phải gán trạng thái mặc định cho một số hạng mục khác.

Làm thế nào để hiển thị các category

Các category có thể được hiển thị trong sidebar bằng việc sử dụng wedger của category. Tới Appearance »Widgets và kéo và thả các widget category đến sidebar. Nó sẽ liệt kê tất cả các category của bạn trong sidebar, ngoại trừ các category mà không có bất kỳ bài viết nào được file dưới chúng.

categories-widget

Bạn cũng có thể thêm các category vào menu điều hướng của trang web của bạn. Tới Appearance »Menus. Nhấn vào Categories, chọn các category và sau đó nhấn vào nút Add to Menu.

categories-in-menus

Trên front-end của trang web WordPress của bạn, mỗi category đều có trang riêng của chúng. Hầu hết các theme WordPress đi kèm với một mẫu gọi là category.php, cái điều khiển cách hiển thị của một trang lưu trữ category. Mỗi category cũng có thể có mẫu riêng của chúng.

Child category là gì

Các category được phân loại theo cấp bậc, nghĩa là mỗi một category lại có thể có child category. Một child category thường được sử dụng cho một chủ đề phụ của một chủ đề rộng lớn hơn.

Ví dụ: Một trang web tin tức có thể có một category Tin tức với child category là địa phương, quốc gia, toàn cầu, vv

Bạn có thể thêm một child category trong khi viết một bài hoặc từ màn hình category. Chỉ cần chọn một parent category khi thêm một category mới và category mới của bạn sẽ trở thành mội child category.

Làm thế nào để chuyển đổi các category thành các tag

Các category và các thẻ đều là phân loại được xác định trước trong WordPress. Tuy nhiên, cả hai lại khác nhau về phạm vi. Đối với việc sử dụng không giới hạn, và bạn có thể có category nhiều như bạn muốn. Tuy nhiên, các category trong WordPress cũng giống như phần lớn hơn của một trang web trong khi thẻ giống như những từ khóa. Đôi khi bạn có thể muốn thay đổi các category của bạn thành các thẻ hoặc các thẻ thành các category. Để làm điều đó, hãy vào Tools »Import và nhấp vào Categories and Tags Converter. Một cửa sổ pop-up sẽ mở ra và yêu cầu bạn thiết lập các importet, click vào nút Install Now. Một khi các importer được cài đặt bấm vào Activate Plugin & Run Importer.

categories-tags-convertor

 

Chia sẻ lên: