Làm Thế Nào Để Cho Phép Đăng Bình Luận Ẩn Danh

Gần đây, một trong các người dùng của chúng tôi đã hỏi rằng liệu nó có khả thi để cho phép đăng các bình luận ẩn danh trên WordPress hay không. Bằng mặc định, các người dùng không thể để lại các bình luận trong WordPress mà không cung cấp một tên và địa chỉ email trong biểu mẫu bình luận. Trong bài viết này chúng tôi sẽ chỉ cho bạn làm thế nào để cho phép người dùng đăng lên các bình luận ẩn danh trong WordPress. Chúng tôi cũng sẽ chỉ cho bạn cách giấu tên và email khỏi biểu mẫu bình luận WordPress.

Tên Giả: giải pháp lý tưởng

Cách tốt nhất để cho phép các bình luận ẩn danh trong WordPress trong khi giới hạn được các bình luận spam là bằng việc ủng hộ người dùng sử dụng một tên giả hoặc một biệt danh thay vì tên thật của họ.

Điều này cho phép bạn xây dựng một công đồng trong khi vẫn đồng ý để người dùng ở dạng ẩn danh. Các người dùng sẽ vẫn phải cung cấp một địa chỉ email, nhưng phần lớn những người mà muốn để lại các bình luận ẩn danh đều có các email riêng biệt cho việc này dù sao đi nữa.

Bạn có thể chia sẻ về việc này trong chính sách bình luận của bạn, và để một link nổi bật lên bên trên biểu mẫu bình luận của bạn.

Trong khi đây là một giải pháp lý tưởng, và giải pháp duy nhất mà chúng tôi khuyến nghị, có các giải pháp khác để cho phép việc giấu tên. Tuy nhiên càng nhiều tình trạng giấu tên, khả năng bạn bị spam càng lớn.

Làm cho tên và email trở nên không bắt buộc

Lớp tiếp theo của việc giấu tên bạn có thể thêm vào là làm cho tên và email hoàn toàn không bắt buộc. Không biệt danh hoặc bất cứ cái gì khác. Nếu một người dùng đệ trình chỉ một bình luận mà không có tên và email, nó sẽ có thể đi qua. Hãy cùng xem làm thế nào để làm cho các trường tên và email hoàn toàn không bắt buộc.

Điều đầu tiên mà bạn cần phải làm là đi đến Settings » Discussion và bỏ đánh dấu hộp bên cạnh lựa chọn “Comment author must fill out name and e-mail”. Giờ bạn cần phải lưu lại các thay đổi của bạn và trang của bạn sẽ sẵn sàng để chấp nhận các bình luận mà không có tên và địa chỉ email.

anonymous-comments-1

Việc chỉ đơn giản rời đi checkbox này sẽ không thể nói cho các người dùng của bạn rằng họ có thể để lại các bình luận mà không cần cung cấp một tên hoặc địa chỉ email. Bạn có thể muốn chia sẻ việc này bằng việc thể hiện rừng các trường tên và email là không bắt buộc. Chúng tôi cũng khuyến nghị việc bỏ đi trường website URL để làm nản chí spam. Để làm việc đó, bạn cần phải thay đổi biểu mẫu bình luận của bạn. Đơn giản là sao chép và dán đoạn code dưới đây vào file functions.php của giao diện hoặc một site-specific plugin.

function wpb_alter_comment_form_fields($fields) {

// Modify Name Field and show that it's Optional 
$fields['author'] = '<p class="comment-form-author">' . '<label for="author">' . __( 'Name (Optional)' ) . '</label> ' . ( $req ? '<span class="required">*</span>' : '' ) .
'<input id="author" name="author" type="text" value="' . esc_attr( $commenter['comment_author'] ) . '" size="30"' . $aria_req . ' /></p>';

// Modify Email Field and show that it's Optional
$fields['email'] = '<p class="comment-form-email"><label for="email">' . __( 'Email (Optional)', 'twentythirteen' ) . '</label> ' .
   ( $req ? '<span class="required">*</span>' : '' ) .
   '<input id="email" name="email" type="text" value="' . esc_attr( $commenter['comment_author_email'] ) .
   '" size="30"' . $aria_req . ' /></p>'; 

// This line removes the website URL from comment form. 	 
	 $fields['url'] = '';

  return $fields;
}
add_filter('comment_form_default_fields', 'wpb_alter_comment_form_fields');

Code này đơn giản thêm (Optional) bên cạnh tên và email trong biểu mẫu bình luận của bạn. Nó cũng rời đi trường website URL khỏi biểu mẫu bình luận. Nếu bạn muốn giữ lại trường website URL, thì hãy rời đi dòng code đó. Biểu mẫu bình luận của bạn giờ sẽ nhìn như thế này:

name-email-optional-2

Làm thế nào để hoàn toàn rời đi tên và email từ biểu mẫu bình luận

Cho những người dùng mà muốn rời đi tên và email khỏi biểu mẫu bình luận, đây là một đoạn code nhỏ mà bạn sẽ cần để dán vào file functions.php trong giao diện của bạn hoặc một plugin site-specific.

function wpb_alter_comment_form_fields($fields) {
  unset($fields['author']);
  unset($fields['email']);
  unset($fields['url']);
  return $fields;
}
add_filter('comment_form_default_fields', 'wpb_alter_comment_form_fields');

Nếu biểu mẫu bình luận của bạn đang hiển thị là Your email address will not be published, thì bạn có thể giẩu nó đi bằng việc chỉnh sửa file comment.php trong giao diện của bạn. Định vị tag <?php comment_form ?> và thay thế nó với code này:

&lt;?php 
comment_form(array(
'comment_notes_before' =&gt; '&lt;p class=&quot;comment-notes&quot;&gt;' . __( 'No name or email address required.' ) . ( $req ? $required_text : '' ) . '&lt;/p&gt;'
  ));
?&gt;

Nếu bạn không thể định vị được comment_form, thì bạn vẫn có thể giấu đi đoạn văn bản đó bằng việc thêm CSS này vào file style.css trong giao diện hoặc giao diện con của bạn.

.comment-notes {
display:none;
}

Biểu mẫu bình luận của bạn mà không có tên, email, website url sẽ nhìn như thế này:

noname-email-comment

Các cảnh báo về các bình luận ẩn danh

Làm ơn hãy chú ý rằng việc không có tên và địa chỉ email như là các trường bắt buộc, biểu mẫu bình luận của bạn sẽ thu hút một số lượng đáng kể các bình luận spam. Trong khi Akismet và Sucuri có thể chặn một vài IPs xấu, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên thêm một xác minh captcha để ngăn chặn điều đó.

Chúng tôi hy vọng bài viết này đã giúp bạn với quyết định của mình trong việc cho phép các bình luận ẩn danh trên WordPress. Chúng tôi đã nói về rất nhiều các thiết kế biểu mẫu bình luận, vì vậy nên nếu bạn muốn biết thêm, thì hãy tham khảo hướng dẫn của chúng tôi về việc thiết kế bố cục các bình luận của bạn.

Chia sẻ lên:
Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Bình Luận
Inline Feedbacks
View all comments