Thuật Ngữ: Contributor

Contributor là gì?

Contributor là một trong những vai trò người dùng trong WordPress với khả năng được xác định trước. Một người sử dụng với vai trò là contributor trong một trang web WordPress có thể chỉnh sửa và xóa bài viết của họ, nhưng họ không thể chỉnh sửa hoặc xóa bài viết đã được xuất bản. Điều này làm cho vai trò contributor là một lựa chọn lý tưởng cho các chủ trang web WordPress , những người muốn cho phép người khác có thể viết trên trang web của họ. Có một vài plugin có sẵn cung cấp cho các quản trị viên trang web kiểm soát nhiều hơn khả năng của từng vai trò người dùng.

Chia sẻ lên: