Thuật Ngữ: Custom backgrounds

Custom backgrounds là gì?

Custom background là một tính năng của theme trong WordPress cho phép các nhà phát triển theme có thể hỗ trợ cho màu nền và các tùy chỉnh hình ảnh. Nếu hỗ trợ custom background được kích hoạt trong một theme,thì những người dùng có thể tải lên hình ảnh nền của riêng mình để sử dụng với các theme, hoặc chọn một màu nền. Tùy chọn để thay đổi màu nền hoặc thay đổi hình nền được tìm thấy dưới Appearance trong sidebar của WordPress Admin Panel.

appearance

Các link để thay đổi hoặc sửa đổi các thiết lập có tên là Background và cung cấp cho các tùy chọn để tải lên hình nền tùy chỉnh hoặc chọn một màu nền. Ngoài ra còn có một bảng điều khiển ngay phía trên phần Upload để hiển thị một bản xem trước của những gì màu nền hoặc hình ảnh tùy chỉnh sẽ trông như thế nào. Trên nhiều theme tính năng này sẽ không được kích hoạt (chẳng hạn như cho các theme tùy chỉnh được thực hiện cho một trang web cụ thể hơn là các mẫu mà sẽ được dùng cho nhiều trang web). Các tính năng có thể được thêm vào các theme và kích hoạt bằng cách sửa đổi các tập tin functions.php. Quá trình thực hiện này được hiển thị dưới đây.

Làm thế nào để thêm hỗ trợ custom background cho một theme WordPress

Để kích hoạt hỗ trợ custom background, thêm hàm add_theme_support () vào tập tin functions.php của theme của bạn với tùy chỉnh như sau.
Thí dụ:

$defaults = array(
'default-color' = '#EEEEEE',
'default-image' = get_template_directory_uri() .'/images/default_background.jpg',
'wp-head-callback' = '_custom_background_cb',
'admin-head-callback' = '',
'admin-preview-callback' = ''
);
add_theme_support( 'custom-background', $defaults );

Đảm bảo bạn thay đổi tùy chọn hình ảnh mặc định, trong mảng mặc định để phù hợp với vị trí của một hình ảnh mà bạn có trong theme của bạn.

Chia sẻ lên: