Thuật Ngữ: Custom Fields

Custom Fields là gì?

Các lĩnh vực tùy chỉnh ( custom field), còn được gọi là post meta, là một tính năng trong WordPress cho phép người dùng bổ sung thêm thông tin khi viết một bài đăng. WordPress lưu trữ các thông tin này như là dữ liệu meta. Những người dùng có thể hiển thị dữ liệu meta này bằng cách sử dụng các thẻ mẫu trong theme WordPress của họ.

Các ví dụ về các lĩnh vực tùy chỉnh có thể là:

  • Âm nhạc bạn đang nghe trong khi viết bài
  • Đánh giá mà bạn có thể muốn thêm một sản phẩm mà bạn đã được nhận xét
  • Hoặc bất cứ điều gì khác mà bạn có thể nghĩ ra

custom-fields

Custom fields được ẩn theo mặc định. Nếu bạn muốn làm cho Custom field có thể nhìn thấy trên màn hình chỉnh sửa bài của bạn, thì bạn cần phải bấm vào nút Screen Options ở góc trên bên phải của màn hình admin của bạn. Trong menu, chỉ cần chọn hộp “Custom Fields”.

custom-fields

Tính năng này được xây dựng cho các nhà thiết kế và các nhà phát triển theme, do đó, họ có thể mở rộng sức mạnh của WordPress. Các theme và các plugin khác nhau sử dụng chúng để lưu trữ thông tin liên quan đến bài bổ sung. Ví dụ: dữ liệu meta SEO của bạn, cái mà bạn thêm cho từng lĩnh vực bằng việc sử dụng một plugin hoặc theme là custom field.

Các nhà phát triển thậm chí có thể tạo ra pretty write panel, vì vậy người dùng không cần phải đối phó với giao diện custom field (các ID và giá trị). Nếu bạn nhìn vào phần đọc thêm, chúng tôi đã đề cập đến một số bài viết thực sự hữu ích, nó sẽ mở rộng trên các custom field WordPress.

Chia sẻ lên: