Thuật Ngữ: Dashboard

Thuật Ngữ: Dashboard

Thuật ngữ màn hình quản lí được sử dụng để mô tả các phần khác nhau của khu vực WordPress admin. Lý do của việc sử dụng thuật ngữ màn hình mà không phải là trang là để giúp người dùng bớt nhầm lẫn giữa một màn hình quản trị từ các trang (post type), cái có thể được tạo ra, chỉnh sửa và loại bỏ bởi người sử dụng.

dashboard

Màn hình quản lý có một thanh menu ngang ở phía trên cùng và một thanh menu dọc phía bên trái. Thanh menu trên hoặc thanh admin có các liên kết nhanh đến các nhiệm vụ quản lý và người sử dụng khác nhau. Các thanh trên cùng có chứa thông tin tóm tắt cho những thứ như ý kiến và có thể hiển thị các liên kết hữu ích từ các  plug-in được cài đặt, cùng với các tên trang web và liên kết đến trang chủ. Bạn cũng có thể nhìn thấy thanh admin trên front end của trang web của bạn. Đừng lo lắng, điều này chỉ có thể đượcnhìn thấy bởi bạn, người dùng của bạn sẽ không thể nhìn thấy được. Thanh bên admin ở phía bên trái có các tab đến màn hình quản lí khác nhau của WordPress. Hầu hết các tab này có những menu phụ được gọi là các sub panel ( bảng phụ).

Từ các màn hình quản lí, những người dùng có thể kiểm soát mọi khía cạnh của WordPress của mã PHP chỉnh sửa. Màn hình quen thuộc cho những người dùng cũng như các nhà quản trị trang web. Các tùy chọn cho các quản trị viên trang web đã được mở rộng hơn rất nhiều và họ có quyền truy cập trên tất cả mọi thứ trong khi tài khoản của người dùng chỉ có thể truy cập vào cài đặt hồ sơ của riêng họ, và, tùy thuộc vào mức độ truy cập của người sử dụng, họ có thể cũng có khả năng để tạo, chỉnh sửa, và loại bỏ các bài viết, cũng như xuất bản hoặc lưu chúng như những bản dự thảo. Người dùng cũng có thể chỉnh sửa các file mẫu và mã CSS cho mẫu của trang web để điều chỉnh những thứ như phông chữ, màu sắc,

Chia sẻ lên: