Thuật Ngữ: Dedicated Hosting

Dedicated hosting là gì

Dedicated hosting là hosting chuyên dụng là một thuật ngữ dùng để mô tả các gói hosting web cung cấp một server chuyên dụng với nguồn tài nguyên dành riêng cho một khách hàng. Kế hoạch hosting chuyên biệt rất lý tưởng cho các trang web WordPress với số lượng rất lớn khách truy cập. Nhiều nhà cung cấp dịch vụ hosting WordPress đưa ra kế hoạch Hosting chuyên dụng cùng với kế hoạch shared và VPS hosting.

Ví dụ, trong một kế hoạch share hosting, một khách hàng chia sẻ một máy tính với nhiều khách hàng khác. Trong trường hợp của một kế hoạch hosting VPS những khách hàng đang chia sẻ cùng một máy nhưng không chia sẻ tài nguyên với các khách hàng khác trên cùng một máy tính. Tuy nhiên, ở những kế hoạch hosting chuyên dùng ( dedicated hosting) một khách hàng thuê toàn bộ máy chủ với tất cả các nguồn tài nguyên của nó. Các công ty hosting web đưa ra các gói khác nhau của kế hoạch hosting chuyên dụng. Giá của từng kế hoạch được dựa vào sự lựa chọn của khách hàng về phần cứng và phân bổ nguồn lực.

Những kế hoạch hosting chuyên dụng rất lý tưởng cho các tổ chức lớn hoặc các trang web có lưu lượng rất cao. Các khách hàng có được quyền kiểm soát đầy đủ đối với server cho phép họ để tùy chỉnh nó để phù hợp với nhu cầu riêng của họ. Các kế hoạch chuyên dụng cũng có các hình thức quản lý và không quản nơi trung tâm hosting có thể quản lý các server cho khách hàng trong trường hợp có bất kỳ vấn đề nào xảy ra. Các server chuyên dụng nhìn chung là đắt hơn rất nhiều. Việc định giá cũng bị ảnh hưởng bởi số lượng tài nguyên cần thiết chẳng hạn như băng thông, không gian lưu trữ, và kích cỡ RAM, và một số những thứ khác. Các chi phí bổ sung cho các server chuyên dụng cũng bao gồm các gói phần mềm cần thiết để chạy các server. Phần mềm này có thể bao gồm việc cấp phép cho Windows, nếu muốn, cPanel, nếu muốn, và phần mềm trả tiền khác. Các lựa chọn thay thế miễn phí cho hầu hết các gói phần mềm trả tiền đều có sẵn nhưng thường không ưa thích do các vấn đề với sự ổn định của phần mềm. Ngoại lệ chính để ưu tiên phần mềm trả tiền hơn phần mềm miễn phí là sự sử dụng rộng rãi của Linux hơn Microsoft hoặc hệ điều hành trả tiền khác trên các server.

Chia sẻ lên: