Thuật Ngữ: Excerpt

Excerpt là gì?

Một đoạn trích trong WordPress là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ tóm tắt bài viết với một link đến hết bài. Một đoạn trích có thể được tự động tạo ra bởi một theme WordPress hoặc bằng cách sử dụng các thẻ <! – – more> trong nội dung bài viết . Một cách khác để tạo ra những trích đoạn trong một bài WordPress là bằng cách nhập các bản tóm tắt của một bài viết trong lĩnh vực Excerpt trên màn hình Post Edit. Khu vực này không được hiển thị trong màn hình post edit theo mặc định. Để kích hoạt nó một người sử dụng cần phải bấm vào nút Screen options ở góc trên bên phải của màn hình post edit và sau đó kích hoạt nó.

Các trích đoạn cho phép người dùng hiển thị nhiều nội dung hơn trong không gian ít hơn. Nó đặc biệt hữu ích cho các trang web nội dung phong phú như tin tức hoặc các trang tạp chí nơi mà các chủ sở hữu trang web muốn hiển thị nội dung hơn trên front page với các link dẫn đến các bài báo đầy đủ. Ví dụ về những nơi mà thường sử dụng những trích đoạn đó là RSS, các trang lưu trữ, và các trang tìm kiếm. Chúng cũng có thể được tự động tùy thuộc vào cách chúng được sử dụng. Các trích đoạn tự động nói chung là một phần của các bài với quy định giới hạn các số từ trong bài viết đó. Giới hạn mặc định là 55 từ, nhưng điều này có thể được thay đổi. Nói chung, nếu người không được cung cấp thủ công cho một bài, thì bài đó tạo ra tự động với hạn mức từ mặc định là 55 từ.

Tóm lại, có ba loại trích đoạn: Trích đoạn thủ công được nhập vào các bài riêng biệt, Trích đoạn tự động được tạo ra từ nội dung bài viết, và trích đoạn thẻ <!–more – ->trong đó sử dụng các nội dung lên đến phần đặc biệt nơi thẻ được chèn vào.

wp-excerpt

Chia sẻ lên: