Thuật Ngữ: Featured Image

Featured image là gì?

Những Featured Image (còn được gọi là post thumbnail) là một tính năng theme WordPress cho phép các nhà phát triển theme thêm hỗ trợ cho việc sử dụng một hình ảnh đại diện cho bài viết, các trang hoặc các loại bài tùy chỉnh. Mặc dù Featured Image là thuật ngữ chính thức của tính năng WordPress này, một số chức năng và các thẻ mẫu vẫn sử dụng Post thumbnail. Ngay cả các trang WordPress Codex về những Featured Image vẫn dùng tên Post Thumbnails.

Các tác giả theme có thể thêm hỗ trợ featured image vào các theme của họ bằng cách thêm một đoạn mã đơn giản vào file functions.php của theme của họ. Họ cũng có thể tinh chỉnh cách để xử lý tải lên hình ảnh bằng WordPress. Họ có thể lựa chọn các thumbnail size, tạo kiểu cho chúng, và bật hoặc tắt lần lượt các hiển thị của featured image. Ví dụ, rất nhiều theme WordPress photography sử dụng các featured image trong bố cục của họ. Một ví dụ sử dụng các tính năng này khác là WordPress cung cấp các trang web tin tức và giải trí có sử dụng các thumbnail image với từng bài viết trên trang chủ của họ. Ở đâu và cáchhình ảnh hiển thị sẽ khác nhau từ trang web này sang trang web khác. Một phần của động lực đằng sau việc thay đổi tên từ “post thumbnail” thành “featured image” là thực tế rằng “post thumbnail” đã không mô tả đầy đủ các tùy biến của hình ảnh tượng trưng này. Bạn có thể xem featured image được sử dụng trên trang chủ và các trang lưu trữ của WPBeginner.

Người dùng có thể tải lên các hình ảnh trực tiếp bằng cách nhấp vào liên kết “set featured image” trong màn hình post edit. Các tác giả theme cũng có thể thiết lập một hình ảnh mặc định được hiển thị khi không có hình ảnh được tìm thấy. Nếu bạn không thể tìm thấy liên kết “set featured image” thì hãy chắc chắn rằng nó được kích hoạt dưới Screen options ở phía trên bên phải của bảng điều khiển admin.

wp-set-featured-img

Chia sẻ lên: