Thuật Ngữ: Footer

Footer là gì?

Footer hay còn được gọi là chân trang.

Thường được đề cập như là phần cuối của 1 website trong ngôn ngữ thiết kế web.

Nó thường có chứa các thông tin như thông báo bản quyền, liên kết với chính sách bảo mật, các điều khoản sử dụng….

Trong lập trình theme WordPress, khu vực footer thường được xác đinh bằng file template footer.php

Theme WordPress, footer có thể chia thành nhiều cột và chèn các widget vào đó.

Ví dụ: Như trên blog sẽ thường là bài viết mới nhất, comment, fanpage…

Footer thường sẽ được cố định không thay đổi trên mọi trang.

Vì vậy nó sẽ chứa các thông tin tổng thể, và không chuyên biệt cho bất kỳ phần nào.

Với sự phát triển của HTML5, khái niệm về “footer” và “header” đã được mở rộng.

Phương pháp này giúp footer và header không chỉ cố định, mà có thể thay đổi trong các phần khác nhau của website.

Điều này có nghĩa rằng một số web ngày nay có thể có nhiều “header” và “footer”.

Bạn cũng không cần để ý quá đến vấn đề này.

Tóm lại nhắc đến Footer là bạn có thể nghĩ ngay đến phần chân trang.

Nội dung liên quan:

Chia sẻ lên: