Thuật Ngữ: Free Software

Free Software là gì?

Free software là một thuật ngữ được đặt ra và phát triển bởi các dự án GNU và Free Software Foundation. Nó được sử dụng cho phần mềm nguồn mở cho phép người dùng tự do nhìn vào mã nguồn của phần mềm, sửa đổi nó, phân phối nó, và sử dụng nó mà không có bất kỳ hạn chế nào. Phần mềm có sẵn mà không có bất kỳ khoản phí không nhất thiết phải là free software. Theo định nghĩa được trình bày bởi Free Software Foundation, từ free trong “free software” bao hàm ý tưởng tự do chứ không phải là không có chi phí. Nếu phần mềm có sẵn để được tải về mà không phải trả tiền, nhưng người dùng không thể sửa đổi các nguồn thì nó không phải là free software. Lưu ý sự khác biệt ở đây. Freeware là phần mềm mà bạn không phải trả tiền. Free software là phần mềm bạn có thể tự do chỉnh sửa và sử dụng cho mục đích riêng của mình. Freeware không nhất thiết phải là free software như mã nguồn có thể vẫn được bảo vệ.

free-software-foundation-logo

Free software có thể được phát hành theo các giấy phép khác nhau ví dụ GPL, Apache, BSD, vv, và WordPress là một ví dụ của phần mềm mã nguồn mở được phát hành theo giấy phép GPL hoặc General Public License. Điều này cho phép các nhà phát triển và nhà thiết kế có thể tạo ra các plugin và theme mở rộng chức năng của WordPress và làm cho nó nền tảng đa năng. Theo GPL hạn chế duy nhất là tất cả các sửa đổi của WordPress được yêu cầu phải có giấy phép tương tự.

Chia sẻ lên: