Làm thế nào giới hạn quyền truy cập vào Dashboard

Làm sao để giới hạn quyền truy cập vào WordPress Dashboard là câu hỏi thường xuyên trong các diễn đàn WordPress. Có một số trường hợp mà bạn có thể sẽ cần người dùng ra khỏi dashboard của bạn.

Và nó không phải là một ý hay khi bạn cung cấp quyền truy cập vào wordpress dashboard cho một ai đó mà bạn không biết hoặc bạn không thể tin tưởng. Ngày nay, các trang blog có nhiều tác giả trở nên rất phổ biến và có nhiều hơn một người được có quyền truy cập vào dashboard và khu vực backend.

Vì vậy, nếu việc đăng ký được mở cho tất cả thậm chí các subscriber của trang của bạn được quyền truy cập vào backend trong một chừng mực nào đó mà bạn có lẽ cần kiểm soát. Ở WordPress nó không phải là công việc quá khó để giới hạn quyền truy cập wordpress dashboard với những người dùng nhất định.

Các vai trò WordPress mặc định

WordPress đi kèm với một vài vai trò mặc định nào đó với các quyền và hạn chế khác nhau. Các vai trò cho người dùng của bạn trong trang của bạn có thể là Subscriber ( Người đăng ký), Contributor ( Người đóng góp), Editor ( Người biên tập), Author (Tác giả), và Administrator ( Nhà quản trị).

Bây giờ, tất cả các vai trò đề cập bên trên đi cùng với khả năng riêng của họ mà họ có thể thực hiện trong trang của bạn và với tư cách là admin của trang thì bạn có thể kiểm soát các vai trò trong giao diện người dùng của WordPress.

Tùy thuộc vào vai trò được gán cho mà người dùng được quyền viết và hiệu chỉnh các bài đăng, tạo trang (page) mới, tạo các category, kiểm duyệt bình luận, quản lý các plugin, quản lý theme và quản lý cả với những người dùng khác.

Để hiệu chỉnh vai trò mặc định của bất kì người dùng nào thì cần phải đi đến WordPress Dashboard > Users > Find User > Edit. rồi bạn có thể chọn vai trò bạn muốn gán từ các vai trò sẽ hiện xuống.

giới hạn quyền truy cập

Giới hạn quyền truy cập wordpress dashboard

Đây là danh sách của một vài plugin WordPress thuận tiện mà có thể giúp bạn giới hạn quyền truy cập vào wordpress dashboard trong trang ( site) của bạn.

Xóa quyền truy cập vào dashboard

Một plugin WordPress rất hiệu quả để giới hạn quyền truy cập vào dashboard với những người dùng có vai trò hoặc khả năng cụ thể và cho nó mở rộng đến vai trò nhất định. Người dùng không được cho phép được chuyển hướng đến nơi một URL khác được chọn trước.

Bạn có thể giới hạn quyền truy cập vào dashboard chi cho các admin, các admin và các editor, các admin với editor và các author, hoặc hạn chế bởi khả năng cụ thể. Điều tiếp theo bạn cần phải làm là chọn URL nơi bạn muốn những người dùng khác chuyển hướng sau khi đăng nhập và plugin này cũng cung cấp cho bạn tùy chọn là cho phép người sử dụng quyền truy cập vào profile.

Toàn bộ một plugin rất hữu ích và có thể tùy chỉnh về quản lý quyền truy cập vào dashboard được tập trung.

WP hide dashboard

WP hide dashboard cũng là một plugin như vậy để giới hạn quyền truy cập wordpress dashboard bằng cách gỡ menu dashboard, phần tùy chọn cá nhân và giúp liên kết trên trang hồ sơ, ẩn các đường liên kết tới dashboard liên kết trong menu toolbar.

Plugin này ngăn ngừa quyền truy cập dashboard với các người dùng được gán cho vai trò Subscriber. Plugin WP hide dashboard làm việc hoàn hảo với cả hai chế độ là singlesite ( đơn trang) và Multisite (đa trang)

Giới hạn quyền truy cập dashboard

Một plugin WordPress đơn giản giúp hạn chế quyền truy cập vào dashboard của những người dùng bằng các hạn chế việc chỉnh sửa bài đăng. Đặt những người không thể viết hay soạn thảo nội dung ra khỏi khu vực admin của bạn.

Nó ẩn phần front end thanh admin đối với tất cả những người dùng và thêm một liên kết đăng nhập / đăng xuất vào phần cuối của trang chủ của bạn.

giới hạn quyền truy cập

Kết luận

Nếu toàn bộ người dùng của bạn có thể truy cập wordpress dashboard của bạn, bạn phải xem xét lại các thiết lập của trang của bạn và danh sách quyền truy cập vào wordpress dashboard phụ thuộc vào vai trò người dùng.

Tất cả các plugin đề cập bên trên đều miễn phí và khá là dễ dàng để sử dụng, Tôi chắc chắn những plugin này sẽ trở nên hữu ích với bạn. Bạn có thể tham khảo thêm bài viết 16 plugin và theme cho trang tuyển dụng.

Chia sẻ lên:
Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Bình Luận
Inline Feedbacks
View all comments