Thuật Ngữ: Github

Github là gì?

GitHub là một dự án dịch vụ hosting trực tuyến. Nó là miễn phí để sử dụng cho các dự án mã nguồn mở, và cũng có kế hoạch trả tiền cho các dự án tư nhân. Hiện nay, GitHub là dịch vụ code-hosting phổ biến nhất trong số các nhà phát triển mã nguồn mở và các lập trình viên. Nó sử dụng hệ thống kiểm soát phiên bản Git, do đó có tên là GitHub.

Một dự án được host trên GitHub được gọi là một kho lưu trữ (repository). Bất kỳ ai cũng có thể đăng ký tài khoản trên GitHub và tạo ra các repository riêng của họ. Những người sử dụng Github có thể thêm những người dùng khác vào dự án của họ nhằm có sự hợp tác.

Đối với các dự án mã nguồn mở, GitHub cho phép người dùng chia các dự án mã nguồn mở khác như một repository mới và tự chính họ làm việc với nó. Các nhà phát triển mã nguồn mở sử dụng cái này để gửi các bản vá lỗi và đóng góp mã riêng của họ cho các dự án mã nguồn mở khác. Sau đó, chủ dự án hoặc người dùng với khả năng quyết định chấp nhận những thay đổi đó có thể chấp nhận những bản vá lỗi.

Nhiều nhà phát triển WordPress sử dụng GitHub để host các dự án của họ. Hiện nay có nhiều plugin và theme WordPress được phát triển bằng việc sử dụng GitHub nhừ là nền tảng hosting code. Điều này cho phép các nhà phát triển WordPress có thể cộng tác trong các nhóm, nhận được phản hồi, cho phép những người khác để nhận xét mã của họ, và thậm chí tải về và sử dụng nó.

Ngoài việc chỉ là một dịch vụ hosting dự án, GitHub cũng là một trang web mạng xã hội lớn cho các nhà phát triển và lập trình viên. Nó cho phép người dùng theo dõi những người khác, đăng ký thông tin cập nhật từ các dự án, thích họ bằng cách cho họ một xếp hạng sao, vv Các tính năng này cho phép người dùng nhận được bản cập nhật cho các dự án mà họ quan tâm hoặc giữ liên lạc với đồng nghiệp và các cộng tác viên.

GitHub không chỉ được sử dụng cho lập trình và phát triển phần mềm. Nó cũng được sử dụng bởi nhiều loại dự án khác. Ví dụ, các hướng dẫn sử dụng mã nguồn mở, các dự án tài liệu, các tài nguyên học tập và các dự án khác mà người sử dụng có thể cộng tác trực tuyến và làm việc cùng nhau.

Bitbucket là một sự lưa chọn thay thế của GitHub.

Chia sẻ lên: