Thuật Ngữ: GPL

GPL là gì?

GPL hoặc General Public License, đôi khi còn được gọi là GNU GPL, là giấy phép phần mềm tự do được sử dụng rất rộng rãi cho đến ngày nay.

Nó được viết bởi Richard Stallman của Free Software Foundation cho dự án GNU.

Giấy phép này cho phép phần mềm được sử dụng, sửa đổi, và tái phân phối một cách tự do bởi bất cứ ai.

WordPress cũng được phát hành theo giấy phép GPL, có nghĩa rằng WordPress là một phần mềm mã nguồn mở có thể được sử dụng, thay đổi, và mở rộng bởi bất cứ ai.

Các dự án WordPress xem xét giấy phép GPL về mặt triết học như bản tuyên ngôn nhân quyền.

Nó cung cấp các giá trị cơ bản cốt lõi mà dự án này tin tưởng như:

  • Bất cứ ai cũng có thể tải về và vận hành phần mềm
  • Bất cứ ai cũng có thể sửa đổi nó
  • Bất cứ ai cũng có thể phân phối các bản sao miễn phí của phần mềm
  • Bất cứ ai cũng có thể phân phát các phiên bản sửa đổi của phần mềm .

Một trong những khía cạnh chính của GPL là nó sử dụng một cái gì đó gọi là copyleft.

Copyleft là một cách chơi chữ của từ “copyright”, nhưng khái niệm náy khá đơn giản.

Về cơ bản, nó sử dụng luật bản quyền để bảo vệ các phiên bản sửa đổi của một công việc nhưng đòi hỏi sự bảo vệ tương tự với những phiên bản đó.

Vì lý do này mà bất kỳ sản phẩm nào dựa trên WordPress đều thừa hưởng giấy phép GPL.

Điều này đã gây ra một số tranh cãi như một số công ty, cá nhân nhà sản xuất Theme và Plugin WordPress không đồng ý với điều luật GPL.

Tuy nhiên, luôn có đông đảo cộng đồng ủng hộ về việc bảo vệ dự luật quyền của WordPress . đồng sáng lập dự án WordPress Matt Mullenweg là hay nói về nó.

Những nội dung liên quan

Chia sẻ lên: