Thuật Ngữ: Hệ thống quản lí nội dung (CMS) là gì?

Thuật Ngữ: CMS là gì

Một hệ thống quản lý nội dung hay CMS là một phần mềm làm dễ dàng việc tạo lập, chỉnh sửa, tổ chức và xuất bản nội dung. WordPress là một hệ thống quản lí nội dung, cho phép bạn tạo và xuất bản nội dung của bạn trên web. Mặc dù nó chủ yếu được sử dụng cho việc xuất bản web, nó có thể được sử dụng để quản lý các nội dung trên mạng nội bộ hoặc trong một máy tính duy nhất.

WordPress cho phép người dùng có toàn quyền kiểm soát các tập tin, tài liệu, cũng như các thiết kế và hiển thị nội dung. Bạn không cần phải biết một dòng code nào để xuất bản nội dung bằng việc sử dụng WordPress. Vẻ đẹp của một hệ thống quản lý nội dung tốt là để cho phép bất kỳ người sử dụng cùng đều có thể tạo và quản lý nội dung của họ mà không có bất kỳ bí quyết kỹ thuật gì.

Trong những ngày trước đây, một người dùng trung bình hoặc một công ty nhỏ đã phải dựa trên các trang web HTML tĩnh bởi vì họ không thể đủ tiền mua một hệ thống quản lý nội dung có chi phí tới hàng trăm ngàn đô la. Vấn đề đó bây giờ đã được giải quyết. WordPress là mã nguồn mở và miễn phí cho bất cứ ai sử dụng.

WordPress đang được sử dụng trong tất cả các loại cách sáng tạo. Chúng tôi đã thấy WordPress được sử dụng để giúp đỡ cho các trang web kinh doanh nhỏ, các blog, các trang web của các trường đại học lớn, các danh mục đầu tư, trang web liệt kê tài sản bất động sản, hệ thống thông tin nội bộ cho các công ty, các thư mục web, các cơ sở dữ liệu phim, cơ sở hạ tầng ứng dụng, các trang web arcade, và về cơ bản bất cứ điều gì khác mà bạn có thể nghĩ đến.

Chia sẻ lên: