Làm Thế Nào Hiển Thị Bài Đăng Cập Nhật Lần Cuối

Tại dieuhau, chúng tôi hiển thị bài đăng cập nhật lần cuối thay vì ngày tháng của bản phát hành lần đầu cho tất cả các bài viết. Chúng tôi việc bỏ đi ngày tháng khỏi các bài đăng blog WordPress của bạn là một ý tưởng tệ. Nếu bạn sử dụng của lần cập nhật cuối cùng, thì bạn có thể muốn hiển thị ra danh sách các bài đăng được cập nhật gần đây trên trang của bạn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm thế nào để tạo ra một danh sách các hiển thị bài đăng cập nhật lần cuối trên WordPress.

Mỗi lần bạn cập nhật một bài đăng, WordPress sẽ lưu giữ lại ngày tháng và thời gian của bài đăng đó trong bảng các bài đăng như ngày tháng của lần cập nhật cuối cùng. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo ra một truy vấn WordPress tuỳ chỉnh để liệt kê các bài viết được cập nhật lần cuối gần đây nhất.

Sao chép và dán đoạn code này vào trong một plugin site-specific hoặc file functions.php trên giao diện của bạn.

function wpb_lastupdated_posts() { 

// Query Arguments
$lastupdated_args = array(
'orderby' => 'modified',
'ignore_sticky_posts' => '1'
);

//Loop to display 5 recently updated posts
$lastupdated_loop = new WP_Query( $lastupdated_args );
$counter = 1;
$string .= '<ul>';
while( $lastupdated_loop->have_posts() && $counter < 5 ) : $lastupdated_loop->the_post();
$string .= '<li><a href="' . get_permalink( $lastupdated_loop->post->ID ) . '"> ' .get_the_title( $lastupdated_loop->post->ID ) . '</a> ( '. get_the_modified_date() .') </li>';
$counter++;
endwhile; 
$string .= '</ul>';
return $string;
wp_reset_postdata(); 
} 

//add a shortcode
add_shortcode('lastupdated-posts', 'wpb_lastupdated_posts');

Đó là tất cả. Giờ nếu bạn muốn hiển thị các bài đăng được cập nhật cuối cùng trong các template files ở giao diện của bạn, thì bạn có thể sử dụng nó như thế này:

<?php 
if (function_exists(wpb_lastupdated_posts)) : 
wpb_lastupdated_posts();
endif;
?>

Để hiển thị các bài đăng được cập nhật lần cuối trong các trang, widgets của WordPress thì bạn có thể sử dụng

  • shortcode [lastupdated-posts].

Có rất nhiều cách khác nhau để phân loại các bài viết của bạn trong WordPress. Đi cùng với thứ tự tăng dần, giảm dần hay ngẫu nhiên, bạn cũng có thể hiển thị các bài đăng bằng việc giới hạn ngày tháng. Với bài viết này, bạn có thể giờ đây hiển thị các bài đăng trên thời gian thay đổi lần cuối.

Làm thế nào mà bạn có thể áp dụng điều này trên trang của mình? Bạn đang hiển thị ngày tháng của lần đăng đầu hay của lần thay đổi cuối cùng? Hãy cho chúng tôi biết bằng việc để lại một bình luận phía dưới.

Chia sẻ lên:
Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Bình Luận
Inline Feedbacks
View all comments