12 Hướng dẫn Custom Post Type hữu ích nhất

WordPress cho phép bạn tạo ra các thể loại nội dung bài viết của riêng bạn. Hay còn một tên gọi khác là custom post type. Bạn có thể sử dụng chúng để thêm nội dung tùy chỉnh như là các sản phẩm, các đánh giá, công thức nấu ăn, vv. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ 12 hướng dẫn tạo Custom Post Type hữu ích nhất trong WordPress.

12 Hướng Dẫn Custom Post Type Hữu Ích Nhất

1. Khi nào bạn cần một Custom Post Type

Trước khi bạn bắt đầu tạo Custom Post Type hoặc phân loại bài viết trên trang web WordPress của bạn, đây là điều quan trọng để đánh giá nhu cầu của bạn. Bạn có thể đạt được kết quả tương tự với các bài viết WordPress và các trang mặc định.

Với sự giúp đỡ của các mục và thẻ tích hợp, bạn có thể sắp xếp các nội dung bằng nhiều cách khác nhau. Với các trang bạn có thể thiết lập một bố trí theo thứ bậc của nội dung với mối quan hệ cha-con.

2. Thêm biểu tượng cho Custom Post Type

Khi bạn tạo ra một Custom Post Type, WordPress sử dụng biểu tượng mặc định nếu không có biểu tượng được cung cấp. Bạn có thể thêm các biểu tượng của riêng bạn cho Custom Post Type. Các biểu tượng được hiển thị trong thanh admin WordPress của bạn.

Nếu vẫn chưa rõ, bạn có thể tham khảo hướng dẫn làm thế nào thêm icon cho custom post type wordpress.

WordPress sử dụng biểu tượng bằng chữ trong khu vực quản trị để đảm bảo chúng trông dễ nhìn trên tất cả các thiết bị và kích cỡ màn hình. Cách dễ nhất để thêm một biểu tượng chữ vào Custom Post Type của bạn là sử dụng các plugin CPT Custom Icon. Đơn giản chỉ cần cài đặt và kích hoạt các plugin và truy cập trang cài đặt của plugin để thêm một biểu tượng.

choosing-custom-post-type-icon-1

Phương pháp khác là để thêm các biểu tượng trong khi bạn đang tạo các Custom Post Type với CPT UI plugin.

3. Tạo Custom Post Type Archive Page

Thêm Custom Post Type trong WordPress trở nên rất có ích cho các plugin CPT UI. Tuy nhiên, nhiều người mới bắt đầu gặp khó khăn khi hiển thị Custom Post Type trên trang web của họ.

Để thêm trang lưu trữ Custom Post Type, trước tiên bạn cần phải chắc chắn rằng tài liệu lưu trữ được kích hoạt cho Custom Post Type của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, nếu không có thì bạn sẽ cần phải kích hoạt chúng. CPT UI plugin có một checkbox dưới tùy chọn nâng cao cho phép lưu trữ.

Tạo Custom Post Type Archive Page

Bây giờ nếu bạn đang sử dụng Permalinks, thì bạn có thể truy cập vào trang tài liệu lưu trữ Custom Post Type bằng cách truy cập một URL như thế này:

  • https://www.example.com/products/

Thay example.com với tên miền riêng của bạn và các sản phẩm với tên Custom Post Type của bạn. Nếu bạn không thể nhìn thấy Custom Post Type của bạn, thì truy cập Settings » Permalinks và nhấp vào nút Save changes. Việc này sẽ cập nhật cấu trúc permalink của bạn, và bây giờ bạn sẽ có thể xem trang tài liệu lưu trữ Custom Post Type của bạn.

Bạn cũng có thể thêm một menu để tùy chỉnh Custom Post Type trong menu navigation. Chỉ cần vào Appearance »Menus và nhấp vào tab ‘Custom Link’. Tiếp theo, thêm tên của Custom Post Type và URL của bạn.

tùy chỉnh Custom Post Type trong menu navigation

4. RSS Feeds cho Custom Post Type

WordPress đi kèm với một RSS generator cho tất cả các loại nội dung, nguyên tắc phân loại, tác giả, và ngày lưu trữ. Nó sử dụng một cấu trúc URL truy vấn cơ sở dữ liệu và tạo ra các bản tin RSS mà bạn muốn xem.

Ví dụ, để xem các RSS feed của Custom Post Type ‘movie’ bạn sẽ thêm URL này:

  • https://www.example.com/feed/?post_type=movies

5. Thêm Custom Post Type cho Main RSS Feed của bạn

WordPress mặc định chỉ bao gồm các bài viết blog của bạn trong RSS feed chính của trang web của bạn. Điều này có nghĩa Custom Post Type nội dung của bạn không hiển thị cho thuê bao RSS feed chính của bạn.

Bạn có thể dễ dàng kết hợp các Custom Post Type của bạn vào RSS feed chính bằng cách thêm đoạn mã sau vào file functions.php của theme hoặc một site-specific plugin.

function myfeed_request($qv) {
    if (isset($qv['feed']) && !isset($qv['post_type']))
        $qv['post_type'] = array('post', 'books', 'movies');
    return $qv;
}
add_filter('request', 'myfeed_request');

Thay thế sách và phim ảnh bằng custom post type của riêng bạn

6. Hình thức tìm kiếm của custom post type

advancedsearch

Tính năng tìm kiếm WordPress mặc định là rất hạn chế. Đặc biệt nếu bạn đang sử dụng custom post type. Bạn có thể thêm một custom Google search form vào trang web WordPress của bạn, nhưng form không cho phép người dùng lựa chọn các thông số tìm kiếm.

Một giải pháp khác là sử dụng một plugin như SearchWP cho phép bạn tạo ra các hình thức tìm kiếm nâng cao và có khả năng tìm kiếm thông qua tất cả custom post types, phân loại, và các lĩnh vực tùy chỉnh.

Nếu bạn muốn thích để xây dựng custom post types của riêng mình, thì đây là những gì bạn cần làm. Đầu tiên bạn thêm custom post types hidden fields trong các hình thức tìm kiếm bằng cách thêm đoạn mã này trong file searchform.php các child theme của bạn.

<form role="search" method="get" id="searchform" action="<?php echo home_url( '/' ); ?>">
<input type="text" name="s" id="s" <?php if(is_search()) { ?>value="<?php the_search_query(); ?>" <?php } else { ?>value="Enter keywords &hellip;" onfocus="if(this.value==this.defaultValue)this.value='';" onblur="if(this.value=='')this.value=this.defaultValue;"<?php } ?> /><br />

<?php $query_types = get_query_var('post_type'); ?>

<input type="checkbox" name="post_type[]" value="articles" <?php if (in_array('articles', $query_types)) { echo 'checked="checked"'; } ?> /><label>Articles</label>
<input type="checkbox" name="post_type[]" value="post" <?php if (in_array('post', $query_types)) { echo 'checked="checked"'; } ?> /><label>Blog</label>
<input type="checkbox" name="post_type[]" value="books" <?php if (in_array('books', $query_types)) { echo 'checked="checked"'; } ?> /><label>Books</label>
<input type="checkbox" name="post_type[]" value="videos" <?php if (in_array('videos', $query_types)) { echo 'checked="checked"'; } ?> /><label>Videos</label>

<input type="submit" id="searchsubmit" value="Search" />
</form>

7. Thêm Sticky Posts cho custom post types

Sticky Post là một tính năng trong WordPress cho phép bạn thêm các bài viết đặc trưng. Theo mặc định nó chỉ hoạt động trên các blog.

Bạn có thể kích hoạt nó cho custom post types của bạn cũng bằng cách cài đặt và kích hoạt Sticky Custom Post Type plugin. Sau khi kích hoạt, hãy vào Settings » Reading và cuộn xuống section Sticky Custom Post Type.

Tiếp theo, bạn cần phải chọn custom post types nơi mà bạn muốn Stick option này được kích hoạt.

8. Vô hiệu hóa Disqus vào custom post types

Nếu bạn đang sử dụng hệ thống bình luận Disqus trong WordPress, thì bạn thấy rằng ô bình luận trong Disqus sẽ bắt đầu xuất hiện trên tất cả các custom post types của bạn. Nếu bạn không muốn người dùng bình luận trên custom post types, thì bạn sẽ cần phải vô hiệu hóa Disqus cho các bài viết được tuyển chọn. Đơn giản chỉ cần thêm đoạn mã này vào file functions.php của theme hoặc site-specific plugin.

add_filter( 'comments_template' , 'wpb_block_disqus', 1 );
function wpb_block_disqus($file) {
if ( 'custom_post_type_name' == get_post_type() )
remove_filter('comments_template', 'dsq_comments_template');
return $file;

}

Đừng quên thay thế custom_post_type_name với tên custom post type của riêng bạn.

9. Thêm người dùng gửi nội dung trong custom post type

Đôi khi bạn có thể cho phép người dùng gửi nội dung cho custom post type trên trang web của bạn. Ví dụ, đánh giá phim, công thức nấu ăn, vv

Bạn có thể cho người dùng truy cập vào khu vực quản trị WordPress của bạn và giao cho họ vai trò người dùng giả.

Nhưng nếu bạn không muốn điều đó, thì còn có một cách khác.

Bạn sẽ cần Gravity Forms plugin. Nó cho phép bạn thêm một hình thức trình nội dung nào đó mà người truy cập vào trang web của bạn có thể sử dụng.

Sau khi cài đặt Gravity Forms, bạn sẽ cần phải cài đặt và kích hoạt Gravity Forms + Custom Post Type plugin.

Khi tạo ra một hình thức mới, bạn sẽ thấy có một tùy chọn để định vị lĩnh vực Custom Post Type của bạn.

10. Chuyển đổi hoặc biến đổi Custom Post Type

Bạn có thể gặp phải các tình huống mà bạn sẽ phải sáp nhập hoặc chuyển đổi custom post types. Bạn cũng có thể muốn di chuyển các mục từ một bài viết nào đấy

Đơn giản chỉ cần cài đặt và kích hoạt các Post Type Switcher plugin. Sau khi kích hoạt, đến Posts » All Posts. Nếu nó là một loại custom post type, thì bạn đến màn hình hiển thị tất cả các mục trong post type.

Chọn các mục hoặc bài viết mà bạn muốn di chuyển, sau đó nhấn vào liên kết chỉnh sửa nhanh. Bạn sẽ thấy 1 menu mới cho phép bạn thay đổi post type cho mục đó.

Chuyển đổi hoặc biến đổi Custom Post Type

11. Sử dụng Custom Post Type như một công cụ phân loại

Vâng, hãy đọc một cách chính xác, và bạn đang thắc mắc tại sao lại sử dụng CPT như một công cụ phân loại? Tại sao không lại không sử dụng custom taxonomies? Giả sử bạn có một custom post type cho cuốn sách và custom post type khác cho các tác giả. Bây giờ bạn có thể kết hợp tác giả cùng những cuốn sách mà họ đã viết. Bạn có thể tạo một a custom taxonomy cho các tác giả, nhưng sau đó bạn sẽ có một a custom taxonomy và một loại bài viết chỉ thêm các sự nhầm lẫn

Đơn giản chỉ cần cài đặt và kích hoạt các plugin CPT-onomies. Nó cho phép bạn gắn kếtcác loại bài viết bằng cách sử dụng custom post types như một sự phân loại

Việc sử dụng plugin này, bạn hãy thêm một cuốn sách, bạn có thể chọn các tác giả như CPT-onomy và hiển thị tất cả những cuốn sách được viết bởi tác giả đó. Bạn có thể tìm hiểu thêm về việc sử custom post types như một công cụ phân loại.

12. Tuỳ chỉnh Meta Box cho các loại bài viết

Custom meta boxes cho phép bạn thêm các lĩnh vực tùy chỉnh vào màn hình trình chỉnh sửa bài viết. Bằng cách này bạn có thể tạo các yếu tố đầu vào vào bổ sung cho các loại bài viết của bạn. Cách dễ nhất để tạo ra các custom meta trong WordPress là bằng cách sử dụng các Advanced Custom Fields plugin

Sau khi cài đặt plugin, chỉ cần nhấp vào Custom Fields trong thanh quản trị WordPress và sau đó nhấn vào Add New. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để tạo ra một nhóm các lĩnh vực tùy chỉnh mà bạn muốn thêm vào custom post type của bạn

Tuỳ chỉnh Meta Box cho các loại bài viết

Đây là cách các bảng lĩnh vực tùy chỉnh xuất hiện trên màn hình chỉnh sửa bài cho custom post type của bạn

màn hình chỉnh sửa bài cho custom post type

Bạn có thể hiển thị dữ liệu nhập vào lĩnh vực tùy chỉnh của bạn bằng cách thay đổi các mẫu theme của bạn. Ví dụ, chúng ta sẽ sử dụng <?php the_field(‘imdb_url’); ?> Mẫu thẻ để hiển thị trường tùy chỉnh IMDB URL.

Bạn cũng có thể sử dụng shortcode [acf field=”{$imdb_url}”] trong các loại bài viết của bạn để hiển thị dữ liệu của trường tùy chỉnh.

Chúng tôi hy vọng bài viết này giúp bạn tìm hiểu một số thủ thuật cho custom post types trong WordPress. Chúng tôi hi vọng bạn cũng muốn ngó qua bài viết Làm thế nào để khuyến khích người đọc chia sẻ bài viết của bạn?

Chia sẻ lên:
Đăng ký
Thông báo về
guest
1 Bình Luận
Inline Feedbacks
View all comments

Khuong
18/10/2017 11:13 sáng

Hi Bạn, Mình đang sử dụng một theme wordpress trên theme này post type khi tạo một post sẽ có option tùy chỉnh cho post này. .
Mình đã tạo một custom post type mới nhưng bây giờ mình muốn đưa cái option post type của theme vô custom post type thì phải làm sao? hướng dẫn mình với
Thanks