Thuật Ngữ: iFrame

iFrame là gì?

iFrame là một khung nội tuyến ( inline frame) được sử dụng trong một trang web để tải tài liệu HTML khác bên trong nó.

Ví dụ như: hỉnh ảnh, video, website khác…

Tài liệu HTML này cũng có thể chứa JavaScript và / hoặc CSS được nạp vào thời điểm khi thẻ iframe được xử lý bởi trình duyệt của người dùng.

Người sử dụng WordPress thường dùng iframe khi muốn nhúng một cái gì đó từ một nguồn bên ngoài vào trang web WordPress của họ.

Các ví dụ phổ biến nhất của một mã nhúng iframe là mã nhúng video YouTube trông như thế này:

1 <iframe width = "420" height = "315" src = "//www.youtube.com/embed/qzOOy1tWBCg?rel=0" frameborder = "0" allowfullscreen></iframe>

Trong ví dụ trên, thẻ iframe tải video player của YouTube với ID video được cung cấp trong mã.

Nó cũng có các thông số khác được xác định, chẳng hạn như chiều cao, chiều rộng, frameborder, vv Những thông số sẽ được sử dụng bởi các script mà tải video player của YouTube.

Nhiều trang web bên thứ ba khác có thể cung cấp cho những người dùng với một mã nhúng iframe để chèn các yếu tố nhất định trên trang web của họ.

Các nhà cung cấp dịch vụ phân tích web phổ biến, các trang web truyền thông xã hội, và các trang web chia sẻ video cung cấp người dùng nhúng mã trong định dạng iframe.

Lưu ý: Bạn chỉ nên nhúng iframe vào website của bạn nếu nó là từ một nguồn đáng tin cậy, và bạn chắc chắn về danh tính của các trang web. Đôi khi các hacker cũng có thể để lại mã iframe trong một trang web WordPress như một backdoor. Mã này tải chính nó trong một iframe và cung cấp các tin tặc quyền truy cập từ xa đến một trang web WordPress đã bị hack.

Những nội dung liên quan

Chia sẻ lên: