Thuật Ngữ: Localhost

Localhost là gì?

Trong mạng lưới làm việc mấy tình thì localhost theo nghĩa đen có nghĩa là “máy tính này”. Khi bạn gõ một URL vào trình duyệt của bạn, bạn chủ yếu kết nối với một máy tính “host” ở một nơi nào đó trên thế giới. Máy tính này phục vụ bạn những trang web mà bạn yêu cầu. Nếu bạn gõ “localhost” vào trình duyệt của bạn, tuy nhiên, sau đó trình duyệt của bạn sẽ biết rằng bạn muốn kết nối với máy tính bạn đang sử dụng. Nếu máy tính của bạn đang chạy phần mềm web server như Apache, thì trình duyệt của bạn sẽ được phục vụ một trang web bằng máy tính riêng của bạn, nó được biết đến với cái tên khác là localhost. Mỗi máy tính được kết nối với internet có một địa chỉ IP và localhost của bạn có một cái tương tự. Thông thường địa chỉ IP là 127.0.0.1.

Localhost thường được sử dụng để thử nghiệm và phát triển. Khi một nhà phát triển cài đặt WAMP, LAMP, hoặc phần mềm MAMP trên máy tính cá nhân của họ, thì họ sẽ thường gõ “localhost” vào trình duyệt của họ để hiện lên trang web WordPress của họ. Các môi trường local server có thể tăng tốc độ thời gian phát triển. Nó cũng là tuyệt vời cho mục đích học tập.

Một cách sử dụng phổ biến của localhost là khi bạn đang cố gắng để kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL của bạn. Thông thường điều này sẽ xảy ra khi bạn đang cài đặt WordPress trên máy chủ của bạn. Nó vượt ra ngoài phạm vi của bài viết này, nhưng trong quá trình cài đặt WordPress bạn được yêu cầu cung cấp một tên máy mà thường là localhost. Lý do cho điều này là WordPress và MySQL cả hai thường được cài đặt trên cùng một máy chủ. Để cho chúng giao tiếp với nhau, họ phải được nhận thức về điều này. Bằng cách cho WordPress rằng máy chủ cơ sở dữ liệu MySQL của bạn là “localhost” bạn về cơ bản là đang cần WordPress tìm kiếm cơ sở dữ liệu trên cùng một máy tính.

Chia sẻ lên: