Thủ Thuật: Media settings

Media settings là gì?

Media settings là một bảng phụ nằm bên dưới Settings »Media. Một quản trị viên có thể xác định các cài đặt cho WordPress media uploads trong bảng phụ này.

Tùy chọn đầu tiên trên trang này là cho các kích thước hình ảnh. Khi người dùng tải lên một hình ảnh, WordPress sẽ lưu các hình ảnh ban đầu và cũng tạo ra ba bản khác cho các kích cỡ hình nhỏ, trung bình và lớn. Người quản trị có thể điều chỉnh các kích thước trên trang này. Ví dụ, người quản trị có thể thiết lập kích thước của hình thu nhỏ là 64 × 64 (64px chiều rộng, chiều cao 64 pixel). WordPress thậm chí sẽ cắt hình ảnh để tao thành hình thu nhỏ để tính toán cho những hình ảnh mà không phù hợp với các kích thước chính xác được xác định ở đây. Đối với những hình ảnh có kích thước trung bình và những hình ảnh có kích thước lớn, có chiều rộng tối đa và chiều cao tối đa có thể được xác định như vậy chúng đã được định kích cỡ, chúng không vượt quá kích thước quy định, trong khi duy trì tỉ lệ tương ứng của chúng.

Phần thứ hai cho phép bạn chọn nơi mà các media được tải lên sẽ được lưu trữ. Trong phần này, cũng có một tùy chọn cho phép bạn chọn có hay không tổ chức các mục tải lên trong các thư mục theo năm và tháng. Theo mặc định WordPress lưu trữ các hình ảnh trong các thư mục theo năm và tháng trong thư mục uploads như thế này: / wp-content / uploads / 2013/04 /. Nếu bạn bỏ đánh dấu ô này sau đó WordPress sẽ lưu tất cả hình ảnh trong thư mục / wp-content / uploads /.

wordpress-media-settings

Media settings có thể làm việc với các thiết kế của trang web để hạn chế kích thước hình ảnh về chiều rộng và chiều cao thích hợp, đây là một trong những cách đó sẽ giúp đảm bảo rằng các hình ảnh quá lớn không làm méo mó hiển thị của trang web.

Chia sẻ lên: