Thuật Ngữ: Media

Media là gì?

Media là một tab trong sidebar WordPress admin của bạn được sử dụng để quản lý tải lên của người dùng (hình ảnh, âm thanh, video, và các tập tin khác). Dưới menu Media, có hai màn hình. Màn hình đầu tiên là Library, nó liệt kê tất cả các tập tin trong thư viện media. Những tập tin này có thể được chỉnh sửa và xóa khỏi thư viện. Màn hình thứ hai là Add New, cho phép các người dùng tải lên các tập tin. Hãy nhớ rằng người dùng cũng có thể tải lên các media (hình ảnh, video, vv) trong khi viết một bài viết hoặc một trang. Tuy nhiên, link Add new cho phép người dùng tải lên các tập tin mà không phải gắn chúng vào một bài viết hay trang cụ thể.

Những phàn nàn nhiều nhất về thư viện phương tiện truyền thông trong WordPress là nó không được tổ chức. Tất cả các tập tin media được lưu trữ và tổ chức dựa trên tháng và năm chúng được đăng tải lên trong một thư mục có tên là / wp-content / uploads /. Bạn có thể tìm kiếm các tập tin media của bạn bằng cách sử dụng menu WordPress admin của bạn, nhưng không có cách nào để lưu trữ các tập tin media trong một thư mục cụ thể. Có các plugin cho phép bạn tổ chức các tập tin media bằng cách sử dụng thẻ.

WordPress media editor cũng có một số tính năng ít được biết đến mà nhiều người không biết. Một trong số đó là khả năng chỉnh sửa hình ảnh ngay từ khu vực WordPress admin của bạn. Dưới màn hình chỉnh sửa của thư viện của bạn, có một tùy chọn để chỉnh sửa ảnh cho phép bạn cắt, thay đổi kích thước và quy mô hình ảnh ngay từ khu vực WordPress admin của bạn.

editingimages

Ngoài ra còn có các chức năng có sẵn cho các nhà phát triển để tự động tạo kích thước hình ảnh mới, thêm các kích thước hình ảnh bổ sung mỗi lần tải lên hình ảnh mới, và nhiều hơn nữa.

Chia sẻ lên: