Thuật Ngữ: Memory usage

Memory usage là gì?

Memory usage trong WordPress đề cập đến số lượng bộ nhớ được sử dụng bởi một script PHP. Script này có thể là một theme, một plugin hoặc một tập tin WordPress lõi. Một plugin hoặc một theme WordPress tốt sẽ cố gắng để giảm thiểu sử dụng dung lượng bộ nhớ nó sử dụng và không gây ra tải nặng trên máy chủ của bạn bằng cách sử dụng quá nhiều bộ nhớ. Các script PHP tốn quá nhiều bộ nhớ cũng có thể làm chậm một trang web. Nhiều nhà cung cấp dịch vụ hosting shared web có các biện pháp bảo vệ trước việc tự động làm hỏng các script PHP khi mà vượt quá dung lượng bộ nhớ được phần bổ, dẫn tới kết quả là trang web có thời gian chết, và thậm chí đôi khi bị đình chỉ tài khoản hosting. Để tối ưu hóa việc sử dụng memory usage trong WordPress, chúng rôi khuyến nghị mạnh mẽ rằng bạn hãy sử dụng một catching plugin nõ sẽ làm giảm tải trên web server của bạn bằng cách phục vụ bản cache của trang web.

Trong nhiều trường hợp, bạn tự có thể xem cho chính mình bao nhiêu bộ nhớ mà server bạn đang được host đang sử dụng. Trong cPanel, bạn có thể click vào “Service Status: Click to View” ở phía dưới bên trái của trang đăng nhập cPanel của bạn, nếu host của bạn cho phép bạn nhìn thấy những thứ như vậy. Biết về các sử dụng thông thường sẽ giúp bạn phát hiện ra khi mọi việc khi chứng không bình thường và có thể là một nguy cơ đối với trang web của bạn. Memory usage được hiển thị dưới dạng tỷ lệ phần trăm của tổng số bộ nhớ. Các host khác, những người không sử dụng cPanel có thể có các tùy chọn tương tự có sẵn để xem sử memory usage thông qua các lỗi gây chết khi mà có quá nhiều bộ nhớ đang được sử dụng. Nếu cần thiết, bạn cũng có thể yêu cầu host của bạn để tăng bộ nhớ được phân bổ của bạn khi vận hành các script hay các plug-in mà đòi hỏi chúng, mặc dù điều này không được khuyến khích trừ khi bạn biết chính xác những gì bạn đang làm.

Chia sẻ lên: