28 Mẹo Vô Cùng Hữu Dụng Cho Tệp Tin Functions WordPress

Trong thư mục giao diện trên WordPress của bạn, có một tệp tin giao diện mạnh nhất được biết đến với cái tên functions.php. Cái tên nói lên tất cả, tệp tin này có nhiệm vụ thêm các chức năng vào cài đặt WordPress của bạn. Tệp tin này hoạt động tương tự như một plugin trong giao diện của bạn. Vì vậy, bạn có thể sửa đổi/ ghi đè lên các tính năng cốt lõi của WordPress mà không cần chỉnh sửa bất kì tệp tin gốc nào. Nếu sử dụng đúng cách, tệp tin này có thể làm những điều cực kì tuyệt vời cho trang WordPress của bạn. Nó cùng có thể tăng tốc độ phát triển vì bạn có thể có tất cả các mã ở cùng một chỗ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ những mẹo tuyệt vời nhất dành cho tệp tin functions.php của WordPress nhé.

Chú ý: Bài viết này dành cho những nhà phát triển giao diện WordPress. Bạn có thể cần một vài kiến thức về PHP đối với một số mẹo đấy.

*Lưu ý: Tất cả các mã trong bài viết này sẽ được thêm vào tệp tin giao diện functions.php

1. Thêm Google Analytics vào tệp tin Functions

Hãy dán mã dưới đây và chèn Google Analytics ở chỗ được thông báo dán Google Analytics nhé. Bạn chỉ cần sao chép mã dưới đây vào tệp tin functions.php một lần duy nhất và không bao giờ cần lo lắng về nó nữa đâu. Chúng tôi đang thêm hành động này vào wp_footer, để nó tự động chèn mã quảng cáo vào bất cứ đâu trên tất cả các trang mà bạn có chuỗi wp_footer.

?php
add_action('wp_footer', 'add_googleanalytics');
function add_googleanalytics() { ;
// Paste your Google Analytics code from Step 6 here
?php }

2. Thêm Favicon vào blog của bạn qua tệp tin Functions

Mỗi blog đều nên có đặc điểm nhận dạng riêng của mình. Bạn có thể thêm đặc tính này bằng cách thêm mã Favicon vào tệp tin header.php, hoặc dễ hơn là thêm mã dưới đây vào tệp tin functions.php của mình nhé.

// add a favicon to your
function blog_favicon() {
echo <link rel="Shortcut Icon" type="image/x-icon" href="'.get_bloginfo('wpurl').'http://cdn.wpbeginner.com/favicon.ico" />'; } add_action('wp_head', 'blog_favicon');

Giờ thì khi bạn làm theme mới hoặc sửa theme hiện tại của mình hãy tải lên tệp tin .ico vào thư mục gốc chỗ mà blog được tải lên. Bạn cũng có thể chỉnh sửa đích đến của tệp tin nếu muốn. Thường thì các nhà phát triển giao diện hay quên việc thay đổi đường dẫn của favicon. Nên thao tác này có thể loại trừ các lo lắng khác.

Nguồn : Digging into WordPress.

3. Xóa số phiên bản WordPress

Nếu bạn luôn cập nhật phiên bản mới nhất của wordpress thì bạn sẽ không cần để tâm đến vấn đề này. Nhưng nếu bạn làm việc với website có phiên bản cũ thì việc xóa số phiên bản WordPress khỏi đầu trang WordPress, RSS feeds và các vị trí khác là điều rất cần thiết. Để làm được điều này, hãy thêm mã dưới đây vào tệp tin Functions:

function dieuhau_remove_version() {
return '';
}
add_filter('the_generator', dieuhau_remove_version');

4. Thêm logo bảng điều khiển cá nhân

Khi tạo giao diện, bạn có thể thêm logo vào bảng điều khiển. Tất cả những gì bạn cần làm là dán mã dưới đây vào tệp tin Functions :

//hook the administrative header output
add_action('admin_head', 'my_custom_logo');

function my_custom_logo() {
echo '
style type="text/css;
#header-logo { background-image: url('.get_bloginfo('template_directory').'/images/custom-logo.gif) !important; }
/style;
';
}

5. Thay đổi phần cuối bảng quản lý WordPress

Bạn có thể thay đổi phần cuối giao diên WordPress của mình bằng cách dán mã dưới đây vào tệp tin Functions.

function remove_footer_admin () {
echo 'Fueled by;a href="http://www.wordpress.org" target="_blank";WordPress | Designed by <a href="http://www.uzzz.net" target="_blank">Uzzz Productions</a> | WordPress Tutorials:a href="http://www.dieuhau.com" target="_blank" dieuhau;
}

add_filter('admin_footer_text', 'remove_footer_admin');

6. Thêm tiện ích bảng điều khiển cá nhân trên WordPress

Bạn chắc hẳn đã từng thấy tiện ích mà có hàng đống plugin và giao diện thêm vào bảng điều khiển WordPress. Là một nhà phát triển giao diện, bạn có thể tự thêm nó vào bằng cách dán các mã dưới đây vào tệp tin Functions:

add_action('wp_dashboard_setup', 'my_custom_dashboard_widgets');

function my_custom_dashboard_widgets() {
global $wp_meta_boxes;

wp_add_dashboard_widget('custom_help_widget', 'Theme Support', 'custom_dashboard_help');
}

function custom_dashboard_help() {
echo 'Welcome to Custom Blog Theme! Need help? Contact the developer;a href="mailto:yourusername@gmail.com">here</a>. For WordPress Tutorials visit: <a href="http://www.dieuhau.com" target="_blank";
}

7. Thay đổi Gravatar mặc định trên WordPress

Chắc hẳn bạn đã từng thấy hình đại diện mặc định trên WordPress. Bạn có thể thay thế hình ảnh mặc định  bằng một gravatar ( globally regconised avatar) mang thương hiệu cá nhân của bạn để trang web của họ có một đặc điểm độc đáo riêng. Bạn chỉ cần phải dán mã dưới đây vào tệp tin Functions:

add_filter( 'avatar_defaults', 'newgravatar' );

function newgravatar ($avatar_defaults) {
$myavatar = get_bloginfo('template_directory') . '/images/gravatar.gif';
$avatar_defaults[$myavatar] = "WPBeginner";
return $avatar_defaults;
}

Đồng thời hãy thay đổi tên của gravatar thành tên thương hiệu của họ. Sau khi đã tải ảnh và tính năng này lên, đi đến WP-Admin » Settings » Discussion Gravatar của bạn sẽ được hiển thị như một trong các lựa chọn đấy.

8. Thời gian bản quyền động ở cuối trang WordPress

Để người dùng có thể biết thêm một số thông tin cơ bản về trang web cả mình, bạn có thể hiển thị thời gian bản quyền, ví dụ như © 2006 – 2010. Chúng ta có thể thực hiện thao tác này bằng cách dán mã dưới đây:

function comicpress_copyright() {
global $wpdb;
$copyright_dates = $wpdb->get_results("
SELECT
YEAR(min(post_date_gmt)) AS firstdate,
YEAR(max(post_date_gmt)) AS lastdate
FROM
$wpdb->posts
WHERE
post_status = 'publish'
");
$output = '';
if($copyright_dates) {
$copyright = "© " . $copyright_dates[0]->firstdate;
if($copyright_dates[0]->firstdate != $copyright_dates[0]->lastdate) {
$copyright .= '-' . $copyright_dates[0]->lastdate;
}
$output = $copyright;
}
return $output;
}

Sau khi đã thêm chức năng này, hãy mở tệp tin footer.php và thêm mã dưới đây vào chỗ mà bạn muốn hiển thị thời gian bản quyền này:

?php echo comicpress_copyright();

9. Viết lại tên tác giả trong ô riêng

Hiện nay, rất nhiều blog cho phép người dùng đăng bài lên blog. Rất nhiều tác giả này thường chỉ viết một lần. Trong tình huống này, việc cho phép họ tạo tài khoản sẽ khá là lãng phí nếu như họ chỉ quyết định đăng bài 1 lần. Để giải quyết vấn đề này và cho họ một chú thích riêng biệt chỉ cần dán mã dưới đây vào tệp tin Functions:

add_filter( 'the_author', 'guest_author_name' );
add_filter( 'get_the_author_display_name', 'guest_author_name' );

function guest_author_name( $name ) {
global $post;

$author = get_post_meta( $post->ID, 'guest-author', true );

if ( $author )
$name = $author;

return $name;
}

Bây giờ, mỗi khi có một bài viết từ khách, chỉ cần thêm vào khu vực guest-author là được

10. Kích hoạt thumbnail bài viết trên WordPress.

Bắt đầu từ WordPress 2.9, bạn có thể sử dụng tính năng Thumbnails có sẵn mặc định trong các giao diện của mình. Để làm được điều này, bạn cần phải kích hoạt thumbnail bài viết trong tệp tin functions.php của mình. Hãy dán mã dưới đây:

add_theme_support( 'post-thumbnails' );

Sau đó đặt mã này vào vòng lặp mà bạn muốn hiển thị thumbnail:

?php the_post_thumbnail();

Có một lưu ý nhỏ là việc sử dụng thumbnail tự động sẽ làm chậm website của bạn vì mỗi lần bạn đăng một bài viết mới thì nó sẽ lại tự động tạo thêm ảnh trong thư viên của bạn làm tốn thêm bộ nhớ và làm nặng website của bạn. Cách tốt nhất là bạn nên sử lí vấn đề ảnh bìa bằng tay và tự chọn một bức ảnh mỗi khi đăng bài lên.

11. Trình đơn điều hướng cá nhân trên WordPress 3.0

WordPress 3.0 có sẵn một hệ thống quản lý menu khá hay ho giúp cho các nhà phát triển giao diện có thể sử dụng các lợi thếcủa mình. Nếu bạn muốn người dùng của mình có thể sử dụng tùy chọn này thì hãy dùng tính năng cơ bản này, sau đó thêm vào tính năng dưới đây:

add_theme_support( ‘menus’ );

12. Xóa bỏ các ô thông tin cá nhân tác giả mặc định trên WordPress.

Nếu bạn đang tạo một trang mà khách hàng của bạn sẽ thêm thông tin người dùng vào đó, hãy làm một giao diện tiện dụng hơn cho họ. Một trong những cách mà bạn có thể thực hiện việc này đó là loại bỏ các khu vực không mong muốn như AIM, Yahoo IM, Jabber,v.v . Chỉ cần dán mã dưới đây vào tệp tin Functions để xóa bỏ các ô đó đi:

add_filter('user_contactmethods','hide_profile_fields',10,1);

function hide_profile_fields( $contactmethods ) {
unset($contactmethods['aim']);
unset($contactmethods['jabber']);
unset($contactmethods['yim']);
return $contactmethods;
}

13. Thêm Ô thông tin cá nhân tác giả

Nếu bạn muốn tạo một trang tác giả đa năng hơn, bạn có tể thêm một số ô dành cho thông tin tác giả. Mã dưới đây sẽ giúp bạn hiển thị thêm các ô thông tin về facebook và twitter, nhưng bạn có thể sử dụng nó để thêm bấ kì ô nào khác mà bạn muốn.

function my_new_contactmethods( $contactmethods ) {
// Add Twitter
$contactmethods['twitter'] = 'Twitter';
//add Facebook
$contactmethods['facebook'] = 'Facebook';

return $contactmethods;
}
add_filter('user_contactmethods','my_new_contactmethods',10,1);

Tính năng phía trên sẽ thêm một số thông tin như thế này

Bạn có thể đặt ô vào mẫu author.php bằng cách thêm mã dưới đây:

?php echo $curauth->twitter; 

** Hướng dẫn này chỉ hoạt động được với phiên bản 2.9 trở lên.

14. hiển thị cột tiện ích

Đây là một trong những mẹo hay được sử dụng nhất và có rất nhiều nhà phát triển đã biết đến cách này. Nhưng nó vẫn nên có mặt trong danh sách này dành cho những người không biết. Dán mã dưới đây vào tệp tin functions.php:

if ( function_exists('register_sidebar') )
register_sidebar(array('name'=>'MiddleSidebar',
'before_widget' => '<li class="widget">',
'after_widget' => '</li>',
'before_title' => '<h2 class="widgettitle">',
'after_title' => '</h3>',
));
register_sidebar(array('name'=>'FooterSidebar',
'before_widget' => '<li class="widget">',
'after_widget' => '</li>',
'before_title' => '<h2 class="widgettitle">',
'after_title' => '</h3,
))

Mã trên này sẽ trình diện 2 cột tiện ích. Bạn có thể trình diện bao nhiêu tùy thích. Để hiển thị cột tiện ích trong giao diện của bạn, chỉ cần dán mã này vào chỗ mà bạn muốn

Làm tương tự đối với các cột tiện ích khác. Chú ý rằng cột tiện ích chú thích không cần phải có mặt trong tệp tin sidebar.php

15. RSS feed dưới footer của trang

Bạn đã từng thấy những blog thêm quảng cáo vào RSS Feed của họ dưới mỗi bài viết rồi chứ? Bạn có có thể làm được điều đó với một chức năng cực kì đơn giản. Dán mã dưới đây vào là được:

function dieuhau_postrss($content) {
if(is_feed()){
$content = 'This post was written by dieuhau '.$content.'Check out WPBeginner';
}
return $content;
}
add_filter('the_excerpt_rss', 'wpbeginner_postrss');
add_filter('the_content', 'wpbeginner_postrss');

Chúng tôi đặt một để thêm vào mỗi bài viết một nội dung trước khi bài viết này có dòng chữ “ Bài viết này được viết bởi XXX” hoặc sau câu “Ghé thăm dieuhau nhé”. Nhưng chúng tôi thêm tính năng if(is_feed), vì thế nó sẽ chỉ được hiển thị trên RSS Feeds thôi.

Bạn cũng có thể thực hiện thao tác này với plugin có tên là RSS Footer của Joost De Valk.

16. Thêm Thumbnail bài viết vào RSS Feeds

Tính năng thumbnail bài viết thường chỉ được hiển thị trong thiết kế web của bạn, nhưng bạn có thể mở rộng tính năng này sang RSS feed bằng một tính năng đơn giản. Dán mã dưới đây:

function rss_post_thumbnail($content) {
global $post;
if(has_post_thumbnail($post->ID)) {
$content = '<p>' . get_the_post_thumbnail($post->ID) .
'</p>' . get_the_content();
}
return $content;
}
add_filter('the_excerpt_rss', 'rss_post_thumbnail');
add_filter('the_content_feed', 'rss_post_thumbnail');

17. Kích hoạt bình luận nhiều tầng trong WordPress

Bình luận nhiều tầng là một trong những tính năng tốt nhất của WordPress. Bạn có thể kích hoạt bình luận nhiều tầng bằng cách đi đến wp-admin settings > discussion, nhưng bạn vẫn phải thêm JavaScript vào tệp tin đầu trang để khiến việc bình luận trở nên dễ dàng hơn. Khi phát triển giao diện, bạn muốn nó gọn gàng nhất có thể, vì vậy hãy dừng việc làm lộn xộn tệp tin header.php của mình lại. Chỉ cần thêm tính năng dưới đây là xong:

// enable threaded comments
function enable_threaded_comments(){
if (!is_admin()) {
if (is_singular() AND comments_open() AND (get_option('thread_comments') == 1))
wp_enqueue_script('comment-reply');
}
}
add_action('get_header', 'enable_threaded_comments');

18. Xóa những tin nhắn báo lỗi trên trang đăng nhập

Khi bạn nhập sai mật khẩu hay tên người dùng, bạn sẽ nhận được một tin nhắn báo lỗi trên trang đăng nhập. Nếu như thông báo này chỉ rõ cho người dùng là họ nhập sai mật khẩu hoặc tên đăng nhập thì nó sẽ làm việc mò thông tin đăng nhập bằng brute force dễ hơn rất nhiều. Để hạn chế việc này bạn có thể thêm đoạn sau vào function.php

add_filter('login_errors',create_function('$a', "return null;"));

Bây giờ thì khi xuất hiện một lỗi nào đấy, bạn sẽ chỉ thấy ô trống mà thôi.

19. Tắt tính năng tìm kiếm trên WordPress.

Khi sử dụng WordPress như một CMS, đôi khi tính năng tìm kiếm sẽ trở nên không cần thiết. Bạn có thể loại bỏ thanh tìm kiếm khỏi thiết kế nhưng tính năng này sẽ vẫn còn đó. Bạn có thể thêm mã dưới đây và vô hiệu hóa tính năng tìm kiếm này:

function fb_filter_query( $query, $error = true ) {

if ( is_search() ) {
$query->is_search = false;
$query->query_vars[s] = false;
$query->query[s] = false;

// to error
if ( $error == true )
$query->is_404 = true;
}
}

add_action( 'parse_query', 'fb_filter_query' );
add_filter( 'get_search_form', create_function( '$a', "return null;" ) );

20. Bật chế độ Shortcode Adsense

Adsense là một trong những yếu tố quảng cáo phổ biến thường được các blogger sử dụng nhất. Các nhà thiết kế giao diện có thể đặt các hộp adsense vào một vị trí nào đó có thể hạn chế người dùng. Nếu bạn muốn cho khách hàng của bạn có khả năng thêm adsense vào bất cứ đâu, hãy tạo một shortcode cho adsense nhờ vào tính năng này:

function showads() {
return '<div id="adsense"><script type="text/javascript"><!–
google_ad_client = "pub-XXXXXXXXXXXXXX";
google_ad_slot = "4668915978";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//
script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"
/script;
}

add_shortcode('adsense', 'showads');

21. Thay đổi liên kết đến bảng tin WordPress mà không cần .htaccess

Nếu bạn thiết lập feedburner cho blog của mình, bạn nên điều hướng bảng tin WordPress sang liên kết tới bảng tin feedburner. Đây là cách để bạn không mất đi một người theo dõi nào. Thông thường thì người dùng sẽ thực hiện thao tác này với plugin, tuy nhiên bạn vẫn có thể thực hiện việc này cho khách hàng của mình với tính năng này:

function custom_feed_link($output, $feed) {

$feed_url = 'http://feeds.feedburner.com/dieuhau';

$feed_array = array('rss' => $feed_url, 'rss2' => $feed_url, 'atom' => $feed_url, 'rdf' => $feed_url, 'comments_rss2' => '');
$feed_array[$feed] = $feed_url;
$output = $feed_array[$feed];

return $output;
}

function other_feed_links($link) {

$link = 'http://feeds.feedburner.com/wpbeginner';
return $link;

}
//Add our functions to the specific filters
add_filter('feed_link','custom_feed_link', 1, 2);
add_filter('category_feed_link', 'other_feed_links');
add_filter('author_feed_link', 'other_feed_links');
add_filter('tag_feed_link','other_feed_links');
add_filter('search_feed_link','other_feed_links');

22. Sử dụng shortcode cho Quyên góp Paypal

Đã có nhiều lần khi mà bạn đang viết một bài viết, và có thể plugin liên kết nút quyên góp phải không? Tính năng này sẽ giúp bạn dễ dàng dùng được shortcode mà có thể sử dụng được trong bài viết bất kì lúc nào được cho phép.

Nhớ thay đổi thông tin tài khoảng và văn bản nếu cần nhé

23. Quản lý thời gian bài viết của bạn được đăng lên thông qua RSS

Tất cả các blogger đều đã từng nhận ra lỗi của mình khi đã công khai bài viết. Đôi lúc thậm chỉ chỉ trong 1 hay 2 phút sau đó. Đây là lý do vì sao chúng ta nên hoãn việc công khai bài viết của mình lên RSS khoảng 5-10 phút. Bạn có thể thực hiện thao tác đó bằng cách thêm tính năng này vào tệp tin Functions:

function publish_later_on_feed($where) {
global $wpdb;

if ( is_feed() ) {
// timestamp in WP-format
$now = gmdate(‘Y-m-d H:i:s’);

// value for wait; + device
$wait = ‘10′; // integer

// http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/date-and-time-functions.html#function_timestampdiff
$device = ‘MINUTE’; //MINUTE, HOUR, DAY, WEEK, MONTH, YEAR

// add SQL-sytax to default $where
$where .= ” AND TIMESTAMPDIFF($device, $wpdb->posts.post_date_gmt, ‘$now’) > $wait “;
}
return $where;
}

add_filter(‘posts_where’, ‘publish_later_on_feed’);

Mã này sẽ thêm 10 phút trước khi bài viết của bạn được hiển thị trên bảng tin RSS. Bạn có thể thay đổi thời gian bằng cách thay số 10 bằng số phút mà bạn muốn.

24. Tùy chỉnh đoạn trích thêm […]

Cuối mỗi đoạn trích đều sẽ xuất hiện thêm dấu […] khá là mất thẩm mỹ này. Nhưng bạn có thể thay đổi nó thành bất cứ thứ gì bạn thích chỉ bằng một tính năng đơn giản.

// custom excerpt ellipses for 2.9
function custom_excerpt_more($more) {
return '…';
}
add_filter('excerpt_more', 'custom_excerpt_more');

/* custom excerpt ellipses for 2.8-
function custom_excerpt_more($excerpt) {
return str_replace('[...]', '…', $excerpt);
}
add_filter('wp_trim_excerpt', 'custom_excerpt_more');

25. Tùy chỉnh độ dài đoạn trích

Trong mặc định thì độ dài đoạn trích là 55 từ. Rất nhiều nhà thiết kế giao diện muốn có sự linh hoạt hơn nên WordPress đã cho phép bạn tùy chỉnh độ dài đoạn trích với chức năng này vào tệp tin Functions:

function new_excerpt_length($length) {
return 100;
}
add_filter('excerpt_length', 'new_excerpt_length');

Thay đổi con số 100 thành giá trị độ dài mà bạn muốn nhé.

26. Hiển thị số lượng bình luận chính xác nhất

Trong mặc định, WordPress sẽ đếm các theo dõi lại và tính như bình luận. Điều này sẽ làm tăng số lượng bình luận, khiến nó trở nên khá là tồi tệ, nhất là khi bạn không hiển thị các theo dõi và ping. Để sửa lại con sốnày hãy thêm tính năng dưới đây vào tệp tin Functions:

add_filter('get_comments_number', 'comment_count', 0);
function comment_count( $count ) {
if ( ! is_admin() ) {
global $id;
$comments_by_type = &separate_comments(get_comments('status=approve&post_id=' . $id));
return count($comments_by_type['comment']);
} else {
return $count;
}
}

27. Vô hiệu hóa bảng tin RSS bằng tệp tin Functions

Đối với những trang WordPress tĩnh, bạn không cần phải có một tùy chọn bảng tin RSS nào cả. Bạn có thể tắt bảng tin RSS nếu bạn muốn với tính năng này và thêm vào tệp tin Functions:

function fb_disable_feed() {
wp_die( __('No feed available,please visit our <a href="'. get_bloginfo('url') .'">homepage</a>!') );
}

add_action('do_feed', 'fb_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_rdf', 'fb_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_rss', 'fb_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_rss2', 'fb_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_atom', 'fb_disable_feed', 1);

28. Display Twitter Followers Count and More

Hiển thị số lượt theo dõi Twitter và hơn thế

There are widgets that display followers count, but those are limited and ugly. You can use this function to customize the way your followers count look on your blog. Simply paste the code below:

Có những tiện ích cho phép hiển thị số người theo Twitter dõi nhưng chúng khá là không đẹp mắt và thường bị hạn chế. Bạn có thể sử dụng tính năng này để tùy chỉnh cách mà số lượng người theo dõi Twitter hiển thị trên blog của mình.

function rarst_twitter_user( $username, $field, $display = false ) {
$interval = 3600;
$cache = get_option('rarst_twitter_user');
$url = 'http://api.twitter.com/1/users/show.json?screen_name='.urlencode($username);

if ( false == $cache )
$cache = array();

// if first time request add placeholder and force update
if ( !isset( $cache[$username][$field] ) ) {
$cache[$username][$field] = NULL;
$cache[$username]['lastcheck'] = 0;
}

// if outdated
if( $cache[$username]['lastcheck'] < (time()-$interval) ) {

// holds decoded JSON data in memory
static $memorycache;

if ( isset($memorycache[$username]) ) {
$data = $memorycache[$username];
}
else {
$result = wp_remote_retrieve_body(wp_remote_request($url));
$data = json_decode( $result );
if ( is_object($data) )
$memorycache[$username] = $data;
}

if ( is_object($data) ) {
// update all fields, known to be requested
foreach ($cache[$username] as $key => $value)
if( isset($data->$key) )
$cache[$username][$key] = $data-$key;

$cache[$username]['lastcheck'] = time();
}
else {
$cache[$username]['lastcheck'] = time()+60;
}

update_option( 'rarst_twitter_user', $cache );
}

if ( false != $display )
echo $cache[$username][$field];
return $cache[$username][$field];
}

Sau đó dán mã này vào chỗ mà bạn muốn hiển thị con số đó trong tệp tin giao diện:

echo rarst_twitter_user('wpbeginner', 'name').' has '.
rarst_twitter_user('wpbeginner', 'followers_count').' followers after '.
rarst_twitter_user('wpbeginner', 'statuses_count').' updates.';

Mã trên sẽ hiển thị dưới dạng như thế này:

dieuhau has 6127 followers after 1390 updates.

Danh sách này không nói quá về sức mạnh của tệp tin Functions. Toàn bộ các khung giao diện đều được xây dựng chỉ trên mỗi tệp tin này mà thôi. Bạn có thể sử dụng nó để thêm định dạng bài viết cá nhân, tạo giao diện bảng điều khiển và hơn thế nữa

 

Về tác giả

Duy Anh

Chào các bạn,

Mình là coder, đang sống và làm việc ở Mỹ. Mình thích viết lách nên muốn dành khoảng thời gian trống để chia sẻ các thủ thuật giúp các bạn xây dựng được trang web riêng của mình. Bạn nào cần xây dựng blog, web thì cứ ới, rảnh là mình giúp, tất cả FREE nhé!

Trả Lời

avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutraltwistedarrowshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
  Đăng ký  
Thông báo về
bộ công cụ Wordpress hữu ích dành cho mọi website

Bộ công cụ hữu ích dành cho mọi website Wordpress

Bao gồm theme & plugin tốt nhất và được sử dụng nhiều nhất!

Xin vui lòng kiểm tra email để xác thực tài khoản!