Thuật Ngữ: MySQL

MySQL là gì?

MySQL là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu được sử dụng bởi WordPress để lưu trữ và lấy tất cả thông tin trên blog của bạn. Hãy nghĩ về nó theo cách này. Nếu cơ sở dữ liệu của bạn là một filing cabinet mà WordPress sử dụng để tổ chức và lưu trữ tất cả các dữ liệu quan trọng từ trang web của bạn ( các bài viết, các trang, hình ảnh, vv), thì MySQL là công ty đã tạo ra loại filing cabinet đặc biệt này.

MySQL là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở. Nó vận hành như một máy chủ và cho phép nhiều người sử dụng để quản lý và tạo ra nhiều cơ sở dữ liệu. Nó là một thành phần trung tâm trong LAMP một nhóm phần mềm ứng dụng web mã nguồn mở được sử dụng để tạo ra các trang web. LAMP viết tắt của Linux, Apache, MySQL, và PHP. Hầu hết các cài đặt WordPress sử dụng nhóm LAMP vì nó là mã nguồn mở và làm việc liền mạch với WordPress.

WordPress đòi hỏi MySQL phải lưu trữ và lấy tất cả các dữ liệu của nó bao gồm cả nội dung bài viết, hồ sơ người dùng, và các loại tùy chỉnh. Hầu hết các nhà cung cấp hosting web đã có cài đặt MySQL trên máy chủ web của họ ví dụ như việc nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng web mã nguồn mở như WordPress.

WordPress sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP để lưu trữ và lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu MySQL. Để lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, WordPress chạy các truy vấn SQL để tự động tạo ra nội dung. SQL là viết tắt của Structured Query Language và là ngôn ngữ lập trình thường được sử dụng để truy vấn cơ sở dữ liệu.

Đối với những người dùng mà không thoải mái khi phải tự viết các script PHP và SQL của riêng họ, hầu hết các nhà cung cấp hosting web đưa ra các ứng dụng web dễ dàng để sử dụng để quản lý cơ sở dữ liệu. Một trong số các ứng dụng web như vậy là phpMyAdmin cho phép người sử dụng quản lý cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng một giao diện đồ họa dựa trên web. Bạn có thể thao tác các bảng của bạn một cách trực quan trong khi phpMyAdmin chạy các truy vấn SQL cho bạn.

phpadmin

Ngoài hộp MySQL ra không đi kèm với bất kỳ giao diện đồ họa nào và những người dùng có trình độ cao có thể chỉ thích quản lý cơ sở dữ liệu của họ từ những dòng lệnh

Chia sẻ lên: