Thuật Ngữ: Open source

Open source là gì?

Mã nguồn mở ( Open source) là một thuật ngữ dùng để mô tả các chương trình máy tính với mã nguồn của họ có sẵn cho tất cả mọi người để nghiên cứu. WordPress là một phần mềm mã nguồn mở và bất kỳ ai có thể sử dụng, nghiên cứu, thay đổi và phân phối lại mã nguồn của nó.

Mô hình phát triển phần mềm mã nguồn mở cho phép những người khác không chỉ nghiên cứu các mã mà còn cải thiện nó bằng cách kiểm tra, báo cáo lỗi, và gửi các bản patch (vá lỗi). Những người ủng hộ mô hình phát triển này cho rằng môi trường phát triển mở cho phép các nhà phát triển phần mềm nhanh chóng tìm và sửa chữa các lỗ hổng an ninh và lỗi trong phần mềm.

Đối thủ của mô hình phát triển mã nguồn mở cho rằng phần mềm mã nguồn mở thực sự dễ bị tổn thương hơn bởi vì nguồn là dễ dàng có sẵn cho bất kỳ một nghiên cứu và hack nào. Họ cũng cho rằng phần mềm mã nguồn mở đi kèm với hoàn toàn không có bảo hành, nếu có điều gì xấu xảy ra thì sẽ không có ai chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Tuy nhiên, những nhược điểm thường được bù đắp bởi tính mở rộng và tùy biến của phần mềm mã nguồn mở. Điều này có thể dễ dàng thấy trong các dự án như WordPress. Như một kết quả của giấy phép mã nguồn mở của nó, WordPress đã trở thành nền tảng xuất bản web như ngày nay

Chia sẻ lên: