Thuật Ngữ: Page

Page là gì?

Một Page ( trang) trong WordPress thường là đề cập đến page post type. Nó là một trong những post type WordPress mặc định được xác định.

WordPress bắt đầu ra như là công cụ viết blog đơn giản cho phép nhưng người sử dụng có thể viết bài. Trong năm 2005, các Trang đã được giới thiệu trong WordPress phiên bản 1.5 cho phép người dùng tạo ra các trang tĩnh mà không phải là một phần của các bài đăng blog của họ. Ví dụ, một about page, contact page, legal info, vv

Một số khác biệt quan trọng giữa các bài viết và các trang là:

  • Các bài viết là một phần nội dung theo thời gian của một loạt các bài viết trong một blog. Các trang là một loại tài liệu mà không gắn với trật tự thời gian đảo ngược của blog về nội dung.
  • Các trang có thể được phân cấp, có nghĩa là một trang có thể có các trang phụ ( sub page), ví dụ như một trang mẹ ( parent page) có tựa đề “About us” có thể có một trang phụ gọi là “Our history”. Mặt khác, các bài đăng không có thứ bậc.
  • Theo mặc định các bài viết trong WordPress có thể được được lưu trữ ở các taxonomy Categorie và các Tag. Các trang không có Category hay các Tag
  • Các trang có thể sử dụng các custom page template. Các bài viết không thể sử dụng tính năng này theo mặc định trong WordPress.
  • Các bài viết WordPress được hiển thị trong RSS feed trong khi trang bị loại khỏi các feed.

Không có giới hạn về số trang bạn có thể tạo ra trong WordPress và hoàn toàn có thể tạo ra một trang web chỉ với các trang mà không sử dụng đến bất kì bài viết nào cả. Mặc dù các trang được cho là có nội dung tĩnh, nhưng điều đó không có nghĩa là những người dùng không thể cập nhật chúng. Các trang có thể được cập nhật thường xuyên như ý muốn người dùng.

Người dùng cũng có thể sử dụng một trang ( page) thành một trang chủ tĩnh của trang web của họ và có các bài đăng trên blog của họ được hiển thị trên một trang khác của trang web. Để chọn trang chủ tĩnh ( static front page) và trang blog ( blog page) người dùng cần phải kích hoạt trang tĩnh vào Settings »Reading dưới tùy chọn ‘Front page displays’.

Chia sẻ lên: