Thuật Ngữ: Parent theme

Parent theme là gì?

Một parent theme trong WordPress là một chủ đề mà được tuyên bố là “bố mẹ” của một chủ đề khác, một child theme (chủ đề con). Tính năng trong WordPress này cho phép các nhà thiết kế và các nhà phát triển theme tận dụng lợi thế của các theme WordPress lớn hơn và mạnh mẽ và tạo ra các sửa đổi với nhữn theme đó bằng cách tạo ra các child theme. Một parent theme truyền cho tất cả các chức năng , tính năng và phong cách của nó cho các child theme. Child theme có thể thay đổi có chọn lọc vào các chức năng của parent theme mà không bao giờ thay đổi các parent theme.

Các chức năng của parent/ child theme cho phép người dùng dễ dàng nâng cấp các theme của họ mà không lo lắng về việc mất bất kỳ phong cách tùy chỉnh mà họ đã thêm vào trang web của họ.

Thông thường những người mới bắt đầu hay nhầm lẫn parent theme với các theme framework. Tất cả các theme framework WordPress là những parent theme tuy nhiên không phải tất cả các parent theme là các theme framework. Về lý thuyết tất cả các theme WordPress có thể là một parent theme. Tuy nhiên để cho một parent theme có thể là một theme frame nó cần phải cung cấp khả năng cho các nhà phát triển để sửa đổi và tùy chỉnh các chức năng cốt lõi của theme mà không sửa đổi bất kỳ tập tin theme cốt lõi nào cả. Điều này thường được thực hiện bằng cách sử dụng các hook và các filter.

Chúng tôi khuyên những người dùng nên tạo ra các child theme khi bạn muốn có phong cách tùy chỉnh tuy nhiên nếu bạn đang cố gắng để vượt qua những thay đổi CSS cơ bản và muốn thêm hàng tấn những chức năng bổ sung, thì chúng tôi khuyên bạn sử dụng một theme frame thích hợp để xây dựng một child theme

Chia sẻ lên: