Thuật Ngữ: Pingback

Pingback là gì?

Pingback cho phép bạn thông báo cho các blogger khác rằng bạn đã liên kết đến bài viết của họ trên trang web của bạn. Mặc dù có một số khác biệt kỹ thuật nhỏ, một trackback về cơ bản là một điều tương tự như một pingback.

Nếu các blogger hoặc tác giả khác có một trang web được kích hoạt pingback, thì họ có thể nhìn thấy một thông báo rằng bạn đã liên kết đến bài viết của họ. Sau đó, họ có thể chọn có cho phép liên kết của bạn xuất hiện trên trang web của họ hay không. Tùy thuộc vào cách theme WordPress của bạn được tinh chỉnh, các pingback trên trang web của bạn có thể có hoặc có thể không hiển thị một trích đoạn nội dung từ blog của người khác.

Bạn có thể chọn để cho phép hoặc không cho phép các pingback trong phần Discussion Settings của các bảng quản trị của bạn. Bằng cách chọn vào “attempt to notify any blogs linked to from the article” WordPress sẽ thông báo cho chủ sở hữu blog khác khi bạn liên kết với họ. Nói cách khác, nó sẽ gửi một pingback. Nếu bạn đánh dấu vào ô có nhãn “allow link notifications from other blogs (pingbacks and trackbacks.)”, thì bạn sẽ nhận được các trackback khi các tác giả khác liên kết đến nội dung của bạn. Những điều này sẽ luôn hiển thị trong bảng admin của bạn, nơi bạn thường sẽ tìm thấy các bình luận. Cho dù chúng hiển thị trên các bài viết cá nhân được xác định bởi theme của bạn và không phải các cài đặt WordPress của bạn.

Chia sẻ lên: