Thuật Ngữ: Post Format

Post format là gì?

Post format ( định dạng bài viết) là một tùy chọn có giá trị được thêm vào các bài viết WordPress cho phép các nhà phát triển theme xác định đại diện trực quan của một bài viết. Các nhà phát triển theme có thể tạo ra các theme với sự hỗ trợ cho post formats (các định dạng cho bài viết). Một số định dạng cho bài viết có sẵn, tuy nhiên nó không thể cho các theme hoặc các plugin giới thiệu các định dạng bài viết tùy chỉnh ( custom post format). Nó không cần thiết cho các nhà phát triển theme phải hỗ trợ tất cả các định dạng bài viết.

  • Standard – Các dạng bài mặc định
  • Aside – Một lưu ý như là bài viết, thường được thiết kế không có tiêu đề.
  • Gallery – Một bộ sưu tập các hình ảnh.
  • Link – Một liên kết đến một trang web khác.
  • Image – Một hình ảnh hoặc bức ảnh
  • Quote – Một trích đpạn ngoặc kép.
  • Status – Twitter giống như cập nhật trạng thái ngắn
  • Video – Một bài gồm video
  • Audio – Một tập tin âm thanh.
  • Chat – Một chat transcript

wordpress-post-formats

Standard Post Format

Standard là một định dạng bài viết mặc định trong WordPress. Nó có thể là một bài viết, một bài viết trên blog, hoặc bất cứ điều gì người dùng muốn nó trở thành. Một bài viết tiêu chuẩn cũng có thể là bất kỳ một bài định dạng bài nào khác. Ví dụ, một standard post ( bài viết tiêu chuẩn) có thể có một thư viện hoặc một video. Người dùng có thể quyết định xem họ có muốn sử dụng theme tích hợp của họ để định dạng và hiển thị một định dạng bài viết cụ thể hoặc họ muốn sử dụng định dạng bài chuẩn (standard post format).

Aside

Aside là một chút các thông tin bổ sung mà một blogger có thể muốn cung cấp cho độc giả của họ mà không cần viết một bài tiêu chuẩn ( standard post) về nó. Nó có thể là một liên kết bên ngoài, tham chiếu đến một cuộc thảo luận thực hiện ở những nơi khác trên web, hoặc một chút thông tin thú vị mà không phù hợp trong phạm vi thông thường các bài viết trong blog.
Aside trong WordPress là một trong những bài định dạng được hỗ trợ ( supported post format). Các nhà phát triển theme có thể chọn để trợ giúp cho một bài định dạng để xác định đại diện trực quan của nó.

Gallery

Tính năng Gallery cho phép bạn thêm nhiều hình ảnh trong một bài hoặc trang WordPress. Bạn có thể thêm nhiều gallery trong một bài duy nhất. Gallery cũng là một trong những định dạng bài viết được hỗ trợ như vậy các nhà phát triển theme có thể thêm hỗ trợ cho nó và xác định sự hiện diện của gallery trong theme của họ. Một thư viện hình ảnh ( image gallery) trong WordPress có thể được chèn vào bằng cách sử dụng nút Add Media và sau đó nhấp vào tab “Create Image Gallery”. Một gallery được chèn vào trong bài viết bằng cách sử dụng shortcode, như thế này:
Các id là các id của những hình ảnh trong WordPress media , cho phép những gười dùng dễ dàng thêm các hình ảnh vào thư viện.

Link

Một định dạng bài viết liên kết ( link post format) có chứa một liên kết đến một vị trí web. Lý tưởng nhất là nó được sử dụng khi người dùng chỉ muốn chia sẻ một liên kết thay vì viết một bài đăng. Họ chỉ cần thêm tiêu đề của liên kết và URL hoặc thêm lời bình luận của họ cho liên kết.

Image

Một định dạng bài hình ảnh ( image post format) trong WordPress được sử dụng để hiển thị một hình ảnh duy nhất hoặc một bức ảnh.

Quote Post Format

Quote là một trong những bài các định dạng được hỗ trợ bởi WordPress. Nó được sử dụng cho việc trích dẫn, đặc biệt khi người dùng muốn chỉ muốn chia sẻ một câu nói mà không phải là trong một bài viết tiêu chuẩn hoặc bài viết. Một người sử dụng có thể quyết định thêm hay để một trích dẫn trong <blockquote> tag HTML.

Status Post Format

Status là một trong những định dạng bài viết được hỗ trợ bởi WordPress. Một status thường là một đoạn ngắn, twitter-like, cập nhật trạng thái. Tuy nhiên, nó không phải là cần thiết cho một status phải ngắn hoặc là twitter-like. Một người sử dụng có thể chọn để viết các status update dài hơn.

Video Post Format

Video là một trong những các định dạng bài viết được hỗ trợ bởi hệ thống định dạng bài viết của WordPress . Một bài viết ở định dạng bài viết video thường chứa một đoạn video hoặc được nhúng từ một dịch vụ hosting video thứ ba như YouTube hoặc được tải lên và phát trực tiếp từ WordPress. Kể từ WordPress phiên bản 3.6 đã có hỗ trợ cho video tải lên và phát lại.

Audio Post Format

Audio là một trong những định dạng bài viết được hỗ trợ trong hệ thống định dạng bài viết của WordPress. Một bài với audio post type thường có chứa một tập tin âm thanh được nhúng từ một dịch vụ hostng bên thứ ba hoặc tải trực tiếp thông qua WordPress media uploader.

Chat

Chat là một trong những định dạng bài viết được hỗ trợ bởi WordPress. Nó được sử dụng để hiển thị một chat transcript.

Chia sẻ lên: