Thuật Ngữ: Profile

Profile là gì?

Những người dùng trên một trang web được hỗ trợ bởi WordPress có thể chỉnh sửa hồ sơ của họ từ các khu vực admin WordPress. Một số sở thích có thể được đặt ở đây bao gồm cả các chương trình màu bảng quản trị, các phím tắt, và khả năng hiển thị của thanh admin.

Mặc dù chỉ có một chút thông tin duy nhất mà WordPress đòi hỏi phải có là một địa chỉ email và tên nick, người dùng cũng có thể cung cấp thêm thông tin về bản thân mình mà sau đó có thể được sử dụng bởi các nhà phát triển theme để hiển thị bio và liên kết trên front-end của các trang web của họ. Nhưững người dùng cũng có thể thay đổi mật khẩu của họ từ màn hình Profile.

Trên một trang web được cung cấp bởi WordPress, những người sử dụng với vai trò là administrator có thể xem trang hồ sơ cá nhân ( profile) của họ ở Users » Your Profile. Những người dùng khác sẽ thấy một tab Profile trong sidebar admin.

wp-user-profile

Những hồ sơ người dùng có khả năng được mở rộng. Các nhà phát triển có thể dễ dàng thêm các khu vực bổ sung để tạo ra những hồ sơ người dùng mạnh mẽ. Ví dụ, các nhà phát triển có thể thêm các khu vực của người sử dụng twitter, địa chỉ, sở thích email, hoặc bất cứ điều gì khác mà họ thích. Do mở rộng của hồ sơ người dùng và các vai trò của người sử dụng, chúng tôi có các plugin như bbPress cho phép bạn tạo ra các diễn đàn trong WordPress.

Thường thì WordPress được sử dụng như là một thành viên trang web nơi mà các admin có thể không muốn người sử dụng để có thể đăng nhập vào khu vực admin WordPress. Trong những trường hợp này, có các plugin cho phép bạn cung cấp cho người dùng của bạn khả năng xem và chỉnh sửa hồ sơ của họ từ front-end của trang web.

Chia sẻ lên: