Thuật Ngữ: QuickPress

QuickPress là gì?

QuickPress là một mô-đun authoring post nhỏ gọn được hiển thị trên Bảng điều khiển Admin wordpress. QuickPress cho phép những người dùng nhanh chóng tạo ra các bài viết mà không cần mở màn hình chỉnh sửa bài đầy đủ tính năng. Nó có tất cả những điều cơ bản cần thiết để nhanh chóng xuất bản một bài viết; do đó nó có tên QuickPress. Bạn có thể cung cấp cho bài viết của bạn tiêu đề, đưa vào một số nội dung (bao gồm cả media, các cuộc thăm dò, và thậm chí là các tính năng liên quan khi được cung cấp bởi các plug-in), và thậm chí thêm các tag cho bài viết của bạn chỉ cần trong bài viết. Đây là một cách nhanh chóng để xuất bản một bài nhưng nên nhớ đây không phải là một trình biên tập đầy đủ tính năng, rất nhiều điều như các chi tiết SEO được đặt ở trên trang bài viết của bạn sẽ biến mất, trừ khi bạn quay trở lại chúng sau này và đặt chúng.

quickpress
Có vẻ là không có link editor nào để chỉnh sửa post link nếu bạn muốn làm điều đó. Bạn cũng có thể lưu một bản dự thảo chứ không xuất bản nó, điều này sẽ được khuyến khích vì nó sẽ cho phép các cơ hội để nhập chi tiết bổ sung như để biết các chi tiết SEO khi nội dung được hoàn thành và sẵn sàng để được xuất bản. Tính năng này là một ý tưởng tốt cho những người suy nghĩ nhanh chóng bạn có mà bạn muốn mở rộng sau này hoặc thậm chí muốn kết thúc bây giờ, nhưng định dạng và xem xét trước khi xuất bản trong trình biên tập đầy đủ sau đó. Một điều cần lưu ý là, nó không được thiết lập cho multiple post types hoặc các category khác nhau, do vậy những thứ đó sẽ cần phải được điều chỉnh sau này cũng nếu chúng cần phải được điều chỉnh.

Chia sẻ lên: