Thuật Ngữ: Revision

Revision là gì?

Revisions là một loại bài và một tính năng trong WordPress. Nó cho phép WordPress để tự động lưu các sửa đổi của các bài viết, các trang hoặc các loại bài tùy chỉnh ( custom post type) của bạn sau mỗi 60 giây trong khi người dùng đang làm việc với chúng. Revisions đã được thêm vào trong WordPress vì hai lý do rất quan trọng. Một trong số đó là để ngăn chặn các nguy cơ mất dữ liệu. Các máy tính đều kỳ lạ và khó lường. Bạn không bao giờ biết khi nào trình duyệt của bạn sẽ bị hỏng hoặc liệu máy tính của bạn sẽ khởi động lại tự động không. Ngoài ra còn có các tình huống khi bạn vô tình đóng cửa sổ trình duyệt hoặc làm refresh trang. Đôi khi là việc bị mất điện trong thời tiết mưa bão. Trong những ngày trước đây của WordPress, vấn đề là bạn sẽ chỉ đơn giản là mất tất cả các công việc mà bạn không lưu lại. Vâng cảm ơn tới Revisions, bạn không cần phải liên tục lưu tất cả. WordPress làm việc đó thay cho bạn, vì vậy bạn sẽ không bị mất dữ liệu trong các sự kiện tai nạn như những người chúng tôi mô tả ở trên.

Lý do quan trọng khác để thêm revision là cải thiện công việc biên tập. Có lần bằng văn bản khi bạn làm sai hoặc xóa toàn bộ một ý tưởng mà không nghĩ đến nó. Một hoặc hai ngày sau đó, bạn muốn quay trở lại với ý tưởng ban đầu. Revision cũng cho phép bạn so sánh các phiên bản bài viết của bạn. Bạn thậm chí có thể khôi phục lại một phiên bản cũ hơn của bài viết của bạn nếu bạn muốn.

wp-post-revisions

Revision autosave interval có thể được quản lý bằng cách xác định WP_POST_REVISIONS trong tập tin wp-config.php. Bạn có thể chọn để lưu các sửa đổi mỗi 30 giây, mỗi 2 phút, hoặc bất cứ khoảng thời gian nào mà bạn muốn. Bạn thậm chí có thể tắt nó hoàn toàn. Có một truyền thuyết rằng việc tắt sửa đổi sẽ cải thiện hiệu suất của trang web của bạn. Nhưng nó không phải là sự thật.

Chia sẻ lên: