Thuật Ngữ: RSS

RSS là gì?

RSS, là viết tắt của Really Simple Syndication hoặc Rich Site Summary, sử dụng một số định dạng web feed tiêu chuẩn để xuất bản nội dung trong một file XML được cấu trúc để cung cấp. Một file XML trong định dạng này được gọi là một RSS Feed. Định dạng này cho phép cung cấp thông tin của dữ liệu tự động và các tập tin XML đảm bảo khả năng tương thích trên với nhiều máy và chương trình.

Các dữ liệu có trong feed thường bao gồm bất cứ nội dung nào thường xuyên được cập nhật trên các blog như các tiêu đề tin tức hoặc media. RSS cho phép người dùng nhận được thông tin cập nhật từ các trang web yêu thích của họ sẽ tự động thay vì phải tự kiểm tra chúng. Họ có thể đăng ký với một feed của một trang web sử dụng các RSS feed reader. Những feed reader này có thể là desktop based hoặc web base nếu trình duyệt của họ có tích hợp một feed reader. Feed reader kiểm tra feed của người sử dụng thường xuyên để cập nhật thông tin mới và tải nó về.

Bởi vì RSS đôi khi được xem là một dạng lỗi thời nên một định dạng web feed khác được tạo ra gọi là Atom. Mặc dù một số trang web chỉ cung cấp feed trong Atom, nhưng RSS vẫn phổ biến hơn và hầu hết các trang web cung cấp feeds RSS.

WordPress tự động tạo ra một nguồn cấp dữ liệu RSS cho các bài viết và các bình luận trong RSS 2 và các định dạng Atom feed. Các theme WordPress sau đó sẽ thêm một thẻ meta vào mã nguồn, cái sẽ cho phép phần mềm đọc feed, tập hợp tin tức, và các feeds crawler để tự động tìm kiếm feed.

Chia sẻ lên: