Thuật Ngữ: Screen Options

Screen options là gì?

Screen options là một nút menu bay xuống nằm ở góc trên bên phải của một số trang trong khu vựcWordPress admin của bạn. Sau khi nhấp chuột, menu Screen Option cho thấy các tùy chọn để tinh chỉnh hiển thị của một trang cụ thể trong khu vực admin của bạn. Nó thường chứa các check box là để hiển thị hay ẩn các phần khác nhau của một màn hình admin. Nó cũng có thể chứa các tùy chọn về chọn số lượng các mục được hiển thị trên màn hình admin (ví dụ, bạn có thể muốn xem hơn 20 bình luận khi kiểm duyệt chúng).

categories-screen-options

Các tùy chọn trong menu Screen Options thay đổi từ một màn hình admin thành màn hình khác. Lý do đằng sau việc có screen options là để cung cấp cho người dùng ( là bạn) kiểm soát càng nhiều càng tốt. Các screen options cho phép bạn hiển thị, ẩn, và tùy chỉnh các phần trên màn hình admin. Ví dụ, trongmàn hình chỉnh sửa bài viết WordPress (WordPress post edit), người dùng có thể chọn ẩn các discussion meta box, category selector, hoặc các lĩnh vực tùy chỉnh ( custom fields) từ các màn hình chỉnh sửa bài viết nếu họ không sử dụng.

postedit-screenoptions

Chia sẻ lên: