Thuật Ngữ: SEO

SEO là gì?

SEO hay Search Engine Optimization là một thuật ngữ dùng để mô tả các thực hành và phương pháp để tối ưu hóa một trang web cho thể hiện tốt hơn trong kết quả tìm kiếm. Những thực hành và các phương pháp thường được dựa trên các quy tắc và thực hành tốt nhất được cung cấp bởi các công cụ tìm kiếm lớn như Google, Bing, Yahoo và các công cụ tìm kiếm lớn khác. Các hướng dẫn từ hầu hết các công cụ tìm kiếm là khá tương tự như nhau. Họ thường khuyến khích sử dụng các oganic backlink hữu, nội dung có liên quan và độc đáo, các thảo luận về chủ đề và không khuyến khích các liên kết, các bài viết, và nội dung spam.

Mục đích của các thực hành tốt nhất này là để làm cho các trang web được phát hiện một cách dễ dàng hơn bằng công cụ tìm kiếm và index thích hợp các trang web của các thông tin. WordPress đã là một hệ thống quản lý nội dung thân thiện với công cụ tìm kiếm, tuy nhiên, người dùng có thể tiếp tục tối ưu hóa các trang web đươc cung cấp bởi WordPress của họ bằng cách thay đổi các thiết lập nhất định hoặc bằng cách sử dụng các plugin SEO WordPress .

Cải thiện SEO của một trang web sẽ chỉ làm cho nó dễ dàng tìm thấy và lập chỉ mục đúng bằng các công cụ tìm kiếm. Nó không nhất thiết phải đúng rằng một trang web với các thực hành SEO tốt sẽ đạt được kết quả tốt hơn trong các công cụ tìm kiếm hoặc có được nhiều lưu lượng truy cập hơn. Tuy nhiên, các công cụ tìm kiếm vẫn là một nguồn quan trọng của lưu lượng truy cập đối với nhiều trang web nên điều quan trọng là các trang web của họ nên làm theo những hướng dẫn SEO này.

Một trong số những điều mà có thể ảnh hưởng đến SEO bao gồm: tiêu đề trang web ( Bài viết hoặc tiêu đề bài đăng trong hầu hết các trường hợp), cấu trúc URL ( cách thức mô tả nó), chiều dài và tầm quan trọng của nội dung, và nhiều yếu tố khác nhỏ hơn.

BẠN CẦN HỖ TRỢ VỀ

Viết Blog

Bảo Mật

Sửa Lỗi

Tăng Tốc

SEO

Bán Hàng

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

Thuật Ngữ: Press this

Press this là gì? Press this là một bookmarklet trình duyệt đặc biệt mà có thể được kéo và thả vào thanh bookmark của trình...

Thuật ngữ: AJAX

Thuật ngữ: AJAX AJAX hoặc Asynchronous Javascript and XML, là một công nghệ được sử dụng trong lập trình web, cho phép trang web kết nối...

Thuật Ngữ: Memory usage

Memory usage là gì? Memory usage trong WordPress đề cập đến số lượng bộ nhớ được sử dụng bởi một script PHP. Script này có...

VPS NÊN DÙNG

BÀI VIẾT LIÊN QUAN