Thuật Ngủ: Shortcode

Shortcode là gì?

Shortcode trong WordPress là một phần nhỏ của mã cho phép bạn làm những điều khác nhau chỉ với một chút ít nỗ lực. Chúng đã được giới thiệu trong WordPress phiên 2.5, và lý do để giới thiệu chúng là để cho phép người dùng có thể thực thi mã bên cạnh các bài viết, các trang, và các widget WordPress mà không cần phải viết bất kỳ mã nào một cách trực tiếp. Điều này cho phép bạn nhúng các tập tin hoặc tạo các đối tượng mà thông thường sẽ đòi hỏi rất nhiều mã chỉ trong một dòng. Ví dụ, một shortcode cho việc nhúng một đoạn video có thể trông như thế này:

[video]

Chúng cũng có thể đi kèm với các thuộc tính. Ví dụ, shortcode video WordPress được tích hợp có thể lấy một thuộc tính src:

[Video src = "video-source.mp4"]

WordPress đi kèm với một số shortcode được tích hợp. Chúng bao gồm âm thanh, phụ đề, nhúng, thư viện, và video. Những thứ khác có thể được thêm vào bằng các plugin bằng cách sử dụng shortcode API.

Đôi khi bạn có thể muốn sử dụng các văn bản của một shortcode trong một bài đăng. Để làm điều này, bạn phải thoát khỏi nó bằng cách sử dụng dấu ngoặc kép. Ví dụ, nếu bạn muốn các văn bản của shortcode video để hiển thị hơn là một video thật bạn có thể làm như sau:

[[video]] Shortcode đơn giản hóa việc bổ sung các tính năng vào một trang web WordPress. Các galleyry , video, và các chức năng khác nhau sẽ đòi hỏi rất nhiều mã để chỉnh sửa. Bằng cách sử dụng shortcode, HTML và những đánh dấu khác được thêm linh động trực tiếp vào bài viết hay trang người dùng muốn chúng xuất hiện.

Chia sẻ lên: