Thuật Ngữ: Sidebar

Sidebar là gì?

Sidebar hay còn được gọi là thanh bên trên một website.

Một sidebar trong WordPress là một khu vực được định sẵn trên cấu trúc website.

Bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa các sidebar bằng các widget sidebar có trên theme ( hiện nay đa số các theme đều hỗ trợ).

Chúng thường để hiển thị một phần thông tin của các nội dung chính trên website (post, page, comment, đặt quảng cáo..)

Dieuhau-sidebar

Không phải lúc nào nó cũng là một cột thẳng đứng ở một bên hay hai bên của khu vực content.

Nó có thể là một hình chữ nhật nằm ngang dưới hoặc bên trên các khu vực content, footer, header hoặc bất kỳ nơi trong theme.

Việc sử dụng các sidebar khác nhau sẽ phụ thuộc vào các nhà lập trình theme.

Nhiều theme WordPress hỗ trợ nhiều sidebar còn được gọi là các khu vực widget-ready.

sidebars-wordpess

Các sidebar đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết kế bố cục của một trang WordPress.

Nhằm hiện thị thêm các thông tin khác với các category chính của trang web.

Ví dụ:

  • Một danh sách các bài viết gần đây
  • Các bình luận gần đây
  • Một danh sách các page
  • Các bài viết nổi tiếng trên trang web

Nó cũng có thể được sử dụng để hiển thị các quảng cáo từ các trang web của bên thứ ba.

Người dùng có thể kéo và thả các mục (item) vào các sidebar từ Appearance » Widgets trong khu vực admin.

Một số theme WordPress với khả năng tùy biến cao, sẽ cho phép bạn hiện thị các sidebar khác nhau trên mỗi một page hoặc post.

Nội dung liên quan:

Chia sẻ lên: