Thủ Thuật: Spam

Spam là gì?

Thuật ngữ spam được sử dụng đối với những nội dung người dùng không mong muốn. Trong WordPress, nó được sử dụng cho nội dung không mong muốn được gửi bằng các bình luận, đăng ký sử dụng, các bài viết, các mẫu liên lạc, hoặc bất kỳ cách nào khác. Một tin nhắn , bình luận, hoặc nội dung spam thường chứa các excessive link, link dẫn tới các trang web vô đạo đức hay bất hợp pháp. Những trang web này có thể chứa phần mềm độc hại mà có thể ảnh hưởng đến các máy tính của những người dùng truy cập các trang web. Hệ thống bình luận WordPress thường xuyên là mục tiêu của những kẻ gửi spam này. Tuy nhiên, có một số công cụ và plugin có sẵn cho WordPress mà có thể giúp chọn lọc và kiểm soát spam.

Spam có thể gây phương hại đến danh tiếng của một trang web nếu không được kiểm soát. Những người dùng và khách truy cập thường truy cập vào các trang web với rất nhiều spam giống như các category như là các phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp và các trang web khác với danh tiếng xấu. Các công cụ tìm kiếm cũng có thể coi các trang web với các excessive link như một “link farm”, và trừng phạt các trang web vì cho phép loại hành vi và nội dung như vậy .

WordPress cũng đi kèm với một plugin kèm gọi là Akismet giúp website chống bình luận spam. Người quản trị có thể kích hoạt Akismet từ màn hình Plugins phía trong khu vực admin WordPress. Một tài khoản Akismet là cần thiết để sử dụng nó và người dùng có thể đăng ký khi họ cho phép các Akismet plug-in trong bảng admin WordPress của họ. Akismet có cả tùy chọn miễn phí và trả tiền tùy thuộc vào loại trang web và người dùng. Nói chung, các trang web cá nhân nhỏ có thể sử dụng dịch vụ Akismet cho các trang web với mục đích miễn phí và các trang web lớn hơn hoặc thương mại phải trả tiền để sử dụng dịch vụ. Ngoài ra còn có các plug-in khác có sẵn để chống lại các hình thức khác nhau của spam nêu trên.

Chia sẻ lên: