Thuật Ngữ: Splog

Splog là gì?

Splog hoặc Spam Blog là một blog được tạo ra với mục đích duy nhất là liên kết đến các trang web khác có liên quan . Một số đặc điểm chung của các blog spam là:

  • Các splog chứa những nội dung vô nghĩa hoặc lặp đi lặp lại. Các bài viết về cùng một chủ đề được lặp đi lặp lại thường xuyên sử dụng một vài từ khóa mục tiêu một cách thái quá xuyên suốt nội dung.
  • Các splog thường chứa rất ít hoặc không có thông tin về tác giả blog. Hầu hết các thông tin tác giả là giả mạo.
  • Các bài viết trên một spam blog trông giống như việc chúng được tạo ra bằng cách sử dụng phần mềm article spinner. Một phần mềm viết lại một bài viết bằng cách sử dụng từ đồng nghĩa.
  • Spam blog thường chứa các nội dung bị đánh cắp từ các blog và các trang web khác.
  • Những blog này chứa các excessive link tới một hoặc nhiều trang web liên kết với các mã liên kết trong các link
  • Có thể chứa liên kết đến các trang web vô đạo đức hay bất hợp pháp.

Spam blog được sử dụng để thao túng các kết quả của công cụ tìm kiếm. Đôi khi chúng được tạo ra với mục đích duy nhất là chiếm thứ hạng trong các công cụ tìm kiếm về một từ khóa nhất định. Nhiều trang web lừa đảo trực tuyến thường tạo ra các spam blog cho từ khóa mà họ tin rằng đối tượng mục tiêu của họ sẽ tìm kiếm để tìm đánh giá về trang web lừa đảo của họ.

Những blog này cũng được tạo ra để hiển thị các quảng cáo. Những loại blog như thế này tạo ra một mạng lưới các trang web nhắm mục tiêu vào các từ khóa khác nhau và hiển thị các quảng cáo. Chúng cũng hiển thị những văn bản nghèo nàn, lặp đi lặp lại, và / hoặc bị loại bỏ nội dung.

Các công cụ tìm kiếm đang trở nên tốt hơn trong việc xác định các spam blog. Tuy nhiên, đôi khi một blog hoặc trang web hợp pháp có thể bị hiểu sai là spam bởi các công cụ tìm kiếm. Các chủ sở hữu trang web có thể yêu cầu đội ngũ hỗ trợ của các công cụ tìm kiếm tự xem xét trang web của họ và bỏ đánh dấu nó là spam. Các chủ sở hữu Website cũng có thể xem trang web của họ để tìm hiểu tại sao công cụ tìm kiếm lại có thể nhầm lẫn trang web của họ với một spam blog. Họ có thể thay đổi nội dung của họ dựa trên các hướng dẫn được cung cấp bởi các công cụ tìm kiếm để có được thứ hạng tìm kiếm của họ trở lại.

Chia sẻ lên: