Thuật Ngữ: SSL

SSL là gì?

SSL là viết một từ viết tắt cho Secure Sockets Layers, đó là giao thức mã hóa được sử dụng trên Internet để đảm bảo trao đổi thông tin và cung cấp thông tin chứng chỉ.

Những chứng chỉ này cung cấp một sự bảo đảm cho người sử dụng về danh tính của các trang web mà họ đang giao tiếp cùng. SSL cũng có thể được gọi là TLS hoặc giao thức Transport Layer Security.

Trong hầu hết các trình duyệt web hiện đại người dùng có thể nhấp vào biểu tượng SSL được hiển thị trên thanh address để xem chứng nhận, danh tính và các thông tin khác về một trang web.

certificate-information

Các giao thức SSL và TLS không chỉ được giới hạn với các trang web. Chúng cũng được sử dụng trong email, SFTP, và các công nghệ Internet khác nhau.

Các trang web WordPress cũng có thể được hưởng lợi từ SSL bằng cách thêm một chứng chỉ SSL vào kế hoạch hosting web của họ. Ngoài ra còn có các plugin WordPress có sẵn cho phép người dùng thiết lập các thông tin chứng chỉ SSL của họ thông qua các trang web WordPress của họ.

Hầu hết các trang web sử dụng SSL trên các cổng thanh toán của họ và các trang web thương mại điện tử.

Với tư cách là một người sử dụng, một điều luôn luôn quan trọng là bạn không bao giờ được nhập thông tin thẻ thanh toán / tín dụng của bạn trên các trang không an toàn.

Các trình duyệt hiện đại như Firefox và Chrome sẽ hiển thị các lỗi và đôi khi khóa các trang không được bảo vệ không đúng cách trên một trang web.

Chia sẻ lên: