Thuật Ngữ: Static Front Page

Static Front Page là gì?

Một trang web WordPress có thể có một dynamic blog – như một trang chủ, hoặc một static front page được sử dụng để hiển thị nội dung được tùy chỉnh ( customized content).

Theo mặc định, WordPress sử dụng tùy chọn đầu tiên bằng cách hiển thị bài viết gần đây nhất của bạn trên trang chủ. Một số người dùng thích những tùy chọn thứ hai cũng được biết đến là một “splash page” hay một “custom home page”.

Tính năng này đặc biệt hữu ích cho các trang web mà muốn giữ một blog tách riêng khỏi những phần khác của trang web của họ hoặc cho những người dùng muốn hiển thị nội dung khác so với bài viết blog trên trang chủ của trang web của họ.

Nó cũng có thể làm cho trang web ít giống như một blog hơn mà giống như một trang web đầy đủ tính năng hơn. Thường thì tính năng này được sử dụng trên các trang web kinh doanh.
Trước khi bạn có thể thiết lập một static page cho trang web của bạn, bạn phải tạo ra và xuất bản các trang mà bạn muốn sử dụng làm static front page.

Bạn có thể đặt tên cho nó là bất cứ điều gì mà bạn muốn và chọn mẫu trang mong muốn của bạn, hoặc chỉ cần để nó theo mặc định. Các thiết lập static front page có thể được tinh chỉnh trong Settings »Reading.

staticfrontpage

Bất kỳ trang WordPress nào cũng có thể được sử dụng như là một static front page, nhưng bạn chỉ có thể chọn các trang mà đã được xuất bản rồi.

Bạn cũng nên quay trở lại và tạo ra một trang thứ hai mà có một tiêu đề là một cái gì đó phù hợp với các dòng của “blog”. Trang này sẽ được sử dụng để giữ các bài viết gần đây của bạn liệu bạn có chọn để thực sự hiển thị nó trên trang web của bạn. Một số theme WordPress được trang bị với các mẫu để sử dụng cho các static front page.

Chia sẻ lên: